Omul nu putea să evolueze din maimuţă în 1,8 milioane de ani, deoarece pentru a-i apărea modificări genetice este nevoie de minim 50 milioane de ani.


omul-nu-putea-să-evolueze-din-maimuţă-în-18-milioane-de-ani-deoarece-pentru-a-i-apărea-modificări-genetice-este-nevoie-de-minim-50-milioane-de
thomas henry huxleyomulnuputeaevoluezedinmaimuţăîn18milioanedeanideoarecepentruaiapăreamodificărigeneticeestenevoieminim50aniomul nunu puteaputea săsă evoluezeevolueze dindin maimuţămaimuţă înmilioane dede anideoarece pentruapărea modificărimodificări geneticegenetice esteeste nevoienevoie dede minimminim 5050 milioanemilioane dede aniomul nu puteanu putea săputea să evoluezesă evolueze dinevolueze din maimuţădin maimuţă înmilioane de aniapărea modificări geneticemodificări genetice estegenetice este nevoieeste nevoie denevoie de minimde minim 50minim 50 milioane50 milioane demilioane de aniomul nu putea sănu putea să evoluezeputea să evolueze dinsă evolueze din maimuţăevolueze din maimuţă înapărea modificări genetice estemodificări genetice este nevoiegenetice este nevoie deeste nevoie de minimnevoie de minim 50de minim 50 milioaneminim 50 milioane de50 milioane de aniomul nu putea să evoluezenu putea să evolueze dinputea să evolueze din maimuţăsă evolueze din maimuţă înapărea modificări genetice este nevoiemodificări genetice este nevoie degenetice este nevoie de minimeste nevoie de minim 50nevoie de minim 50 milioanede minim 50 milioane deminim 50 milioane de ani

Mezozoicul: Milioane şi milioane de ani nu mi-ar putea da jumătate din timpul necesar pentru a descrie acea clipă de eternitate în care tu îţi pui braţele în jurul meu şi eu îmi pun braţele în jurul tău.De milioane de ani, florile fabrică spini şi, de milioane de ani, totuşi, oile mănâncă florile. Oare nu-i ceva serios să cauţi să înţelegi de ce florile se ostenesc să mai fabrice spini care nu ajută niciodată la nimic?Stelele mici, reci, numite pitice roşii, îşi petrec câteva sute de miliarde de ani în starea de echilibru. Stelele asemănătoare Soarelui, au o viaţă relativ lungă, putând rezista 10 miliarde de ani. Cele mai puţin longevive sunt stelele foarte masive. Acestea trăiesc numai câteva milioane sau zeci de milioane de ani.Priviţi existenţa, cu întreaga ei abundenţă. De ce este nevoie de atât de multe flori în întreaga lume? Trandafirii ar fi fost suficienţi. Existenţa este însă abundentă - milioane şi milioane de păsări, milioane de animale, totul există din abundenţă. Natura nu este ascetică, ea dansează pretutindeni: în valurile oceanului, în zborul păsărilor. Ea cântă peste tot - în vântul care trece prin ramurile pinilor, în ciripitul păsărilor... De ce este nevoie de milioane de sisteme solare, fiecare sistem având milioane de stele? Nu pare să existe niciun motiv care să justifice existenţa lor, în afara faptului că această abundenţă este în însăşi firea existenţei, această bogăţie este însăşi esenţa ei; existenţa nu crede în sărăcie.Milioane şi milioane de oameni au murit... milioane şi milioane de oameni vor muri. Dar numai moartea mea e moarte adevărată.