Omul este mai dur ca fierul, mai tare ca piatra şi mai fragil ca un trandafir.


omul-este-mai-dur-ca-fierul-mai-tare-ca-piatra-şi-mai-fragil-ca-un-trandafir
proverbe turceştiomulestemaidurcafierultarepiatraşifragiluntrandafiromul esteeste maimai durdur caca fierulmai taretare caca piatrapiatra şişi maimai fragilfragil caca unun trandafiromul este maieste mai durmai dur cadur ca fierulmai tare catare ca piatraca piatra şipiatra şi maişi mai fragilmai fragil cafragil ca unca un trandafiromul este mai dureste mai dur camai dur ca fierulmai tare ca piatratare ca piatra şica piatra şi maipiatra şi mai fragilşi mai fragil camai fragil ca unfragil ca un trandafiromul este mai dur caeste mai dur ca fierulmai tare ca piatra şitare ca piatra şi maica piatra şi mai fragilpiatra şi mai fragil caşi mai fragil ca unmai fragil ca un trandafir

Tare - Tare ca fierul. Se mai spune şi tare ca piatra, dar efectul e mai slab.Omul este mai dur ca o stâncă şi mai fragil ca un ou.Pământul sub el ascunde,Fel de fel de piatră rară.Una, după cum se-aude,Este chiar piatra de moară.Alta-i de granit, e mare.Este piatra cea mai tare.Una-i neagră, alta-i albă,Se poartă-n formă de salbă.Alta-i stâncă neclintită,În ea crucea e cioplită.Unele sunt scumpe perle,Le poţi purta ca mărgele.O alta are grad înaltŞi se numeşte diamant.Dar cea mai scumpă omuluiEste Piatra Soarelui.De mii de ani o căutămŞi niciodată n-o aflăm.Piatra Soarelui, cea rară,Pentru noi e o comoară.Viaţa nu înseamnă doar să mărim viteza. Este mai greu să învingem pasiunile invizibile decât să cucerim lumea cu arme vizibile. Este legea iubirii cea care conduce omenirea. În focul iubirii şi fierul cel mai tare se înmoaie.Primul trandafir e granitAl doilea trandafir e vin roşuAl treilea trandafir e pană de ciocârlieAl patrulea trandafir e ruginăAl cincilea trandafir e nostalgieAl şaselea trandafir e zincDar al şapteleaPreasuavulCredinciosulNocturnulGeamănulAbia după moarteVa creşte din sicriul tău.Şoarecele care roade fierul, de ce oare atacă ce e mai tare ca dinţii lui?