Omul cu adevărat măreţ îi face pe toţi oamenii să se simtă importanţi.


omul-cu-adevărat-măreţ-îi-face-pe-toţi-oamenii-să-se-simtă-importanţi
g.k. chestertonomulcuadevăratmăreţîifacepetoţioameniisesimtăimportanţiomul cucu adevăratadevărat măreţmăreţ îiîi faceface pepe toţitoţi oameniioamenii săsă sese simtăsimtă importanţiomul cu adevăratcu adevărat măreţadevărat măreţ îimăreţ îi faceîi face peface pe toţipe toţi oameniitoţi oamenii săoamenii să sesă se simtăse simtă importanţiomul cu adevărat măreţcu adevărat măreţ îiadevărat măreţ îi facemăreţ îi face peîi face pe toţiface pe toţi oameniipe toţi oamenii sătoţi oamenii să seoamenii să se simtăsă se simtă importanţiomul cu adevărat măreţ îicu adevărat măreţ îi faceadevărat măreţ îi face pemăreţ îi face pe toţiîi face pe toţi oameniiface pe toţi oamenii săpe toţi oamenii să setoţi oamenii să se simtăoamenii să se simtă importanţi

Oamenilor le place să-ţi aminteşti cum îi cheamă. Acest lucru îi face să simtă că sunt importanţi pentru tine.Fereşte-te de cei care încearcă să-ţi tempereze ambiţiile. Oamenii neînsemnaţi tot timpul vor face asta, dar cei cu adevărat importanţi te vor face să simţi că şi tu, la rândul tău, poţi deveni important.Când oamenii se simt în siguranţă, importanţi şi apreciaţi, nu mai este necesar să îi reducă pe ceilalţi pentru ca în comparaţie cu ei să se simtă mai mari.Toţi oamenii importanţi au subalterni care îi ascultă.Fiecare popor s-a remarcat prin oamenii săi de valoare ceea ce face să-i fie iertate unele atrocităţi comise în istorie. Parabola ne explică nouă de ce sunt mai importanţi oamenii decât poporul căruia aparţinuseră.Jumătate din răul făcut pe această lume se datorează oamenilor care vor să se simtă importanţi.