Omul cu adevărat înţelept, care îşi utilizează şi îşi valorifică forţele şi darurile cu care a fost înzestrat, este acela în fapta căruia universul necuprins îşi deschide tainele comorii.


omul-cu-adevărat-înţelept-care-îşi-utilizează-şi-îşi-valorifică-forţele-şi-darurile-cu-care-a-fost-înzestrat-este-acela-în-fapta-căruia
colin turneromulcuadevăratînţeleptcareîşiutilizeazăşivalorificăforţeledarurilefostînzestratesteacelaînfaptacăruiauniversulnecuprinsdeschidetainelecomoriiomul cucu adevăratadevărat înţeleptcare îşiîşi utilizeazăutilizează şişi îşiîşi valorificăvalorifică forţeleforţele şişi daruriledarurile cucu carefost înzestrateste acelaacela înîn faptafapta căruiacăruia universuluniversul necuprinsnecuprins îşiîşi deschidedeschide taineletainele comoriiomul cu adevăratcu adevărat înţeleptcare îşi utilizeazăîşi utilizează şiutilizează şi îşişi îşi valorificăîşi valorifică forţelevalorifică forţele şiforţele şi darurileşi darurile cudarurile cu carecare a fosta fost înzestrateste acela înacela în faptaîn fapta căruiafapta căruia universulcăruia universul necuprinsuniversul necuprins îşinecuprins îşi deschideîşi deschide taineledeschide tainele comorii

Omul este un fir de praf pierdut în nemărginire, înzestrat însă cu scânteia divină. De aceea adesea îşi depăşeşte condiţia, caută neobosit, riscă, descifrează tainele universului, iar în cele din urmă îşi fixează privirea spre cer şi nu se sperie de sfidările sale.Oricine îşi susţine un argument prin apelarea la o autoritate nu îşi foloseşte inteligenţa; el îşi utilizează doar memoria.În anii fizici omul îşi corectează puterea sa fizică, pentru a-şi înnoi forţele pentru ziua de mâine. În anii spirituali, omul îşi transmite sufletul corecţiei deosebite, la nivelul Creatorului şi, pentru aceasta, el primeşte putere şi instrumentul deosebit care îl ajută să câştige o nouă dimineaţă, o nouă lumină. În principiu, nu este deosebire fiziologică între un înţelept şi un om de rând, însă înţeleptul, chiar dacă merge să doarmă în mijlocul zilei, pentru el noaptea a fost o acţiune spirituală şi nu o situaţie fizică, iar el se va folosi de ea pentru a primi instrumente noi, să le corecteze în lumile superioare.Dacă cineva îşi dă toată osteneala şi câştigă douăzeci de mii de lire sterline pe an, se poate spune că are destul, fiindcă îşi dă toată osteneala. Dacă, însă, acel cineva ar fi în stare să câştige o sută de mii pe an şi nu câştigă decât douăzeci de mii, se poate spune că e un ratat, întrucât nu-şi valorifică întregul potenţial, menţinându-şi Un om plictisit este unul care îşi deschide gura şi îşi vâră picioarele în ea.Este un tată înţelept acela care îşi cunoaşte propriul copil.