Ocrotiţi de câte-un nor,În duel scăpară lama -Să se taie, dacă vor,Dar să lase epigrama!


ocrotiţi-de-câte-un-norÎn-duel-scăă-lama-să-se-taie-dacă-vordar-să-lase-epigrama
george corbuocrotiţidecâteunnorÎnduelscăparălamasetaiedacăvordarlaseepigramaocrotiţi deduel scăparăscăpară lamasă sese taiesă laselase epigramaduel scăpară lamasă se taiesă lase epigrama

De se-ncinge bine fierul,Ca o spadă-i epigrama:Cu trei versuri faci mânerul,Într-al patrulea pui lama!Şi pe porc îl taie, dar pentru asta el nu e un martir. Şi n-ar fi chiar dacă ar cere el să-l taie!Fetele să lase curiozitatea dacă vor să aibă căsnicie.Gândesc la specii literareDintre câte mai există:Epigrama-i de mirare:E minoră... dar rezistă!La ţară-n zile de hodinăAi mei tăiau câte-o găinăAcum, că tot se poartă fiţaÎmi taie câte două... pizza!Ce vină are cuţitul dacă un nebun, în loc să taie pâine cu el, taie un om?