Ochii animalelor au puterea de a vorbi o limbă minunată.


ochii-animalelor-puterea-de-a-vorbi-o-limbă-minunată
martin buberochiianimalelorputereadevorbilimbăminunatăochii animalelorau putereaputerea devorbi oo limbălimbă minunatăochii animalelor auanimalelor au putereaau puterea dede a vorbia vorbi ovorbi o limbăo limbă minunatăochii animalelor au putereaanimalelor au puterea deputerea de a vorbide a vorbi oa vorbi o limbăvorbi o limbă minunatăochii animalelor au puterea deau puterea de a vorbiputerea de a vorbi ode a vorbi o limbăa vorbi o limbă minunată

Acea mâncare făcută din şarpele alb îi dădea omului puterea de a înţelege limba păsărilor şi animalelor!Dacă am vorbi o limbă diferită, am percepe o lume diferită.Tăcerea este singura limbă universală atunci când am impresia că vorbesc o limbă străină cu fiinţe care vorbesc aceeaşi limbă cu mine.Descoperim astfel un adevăr simplu şi dublu: în primul rând, suntem o comunitate de popoare care vorbeşte aceeaşi limbă şi, în al doilea, a o vorbi este o modalitate, printre altele, de a fi om.Puterea de-a găsi frumuseţea în cele mai umile lucruri, face căminul fericit şi viaţa minunată.Încercarea de a fi pios fără practicarea unei anumite religii este la fel de posibilă ca încercarea de a vorbi fără a folosi o anumită limbă.