Oamenii tind să îşi explice orice, mai ales ce nu-şi pot explica.


oamenii-tind-să-îşi-explice-orice-mai-ales-nu-şi-pot-explica
ionuţ popaoameniitindîşiexpliceoricemaialesnuşipotexplicaoamenii tindtind săîşi explicemai alesales cepot explicaoamenii tind sătind să îşisă îşi expliceîşi explice oricemai ales ceoamenii tind să îşitind să îşi explicesă îşi explice oriceoamenii tind să îşi explicetind să îşi explice orice

Atât monoclul, cât şi aparatul foto tind să transforme oamenii în obiecte, iar fotografia extinde şi multiplică imaginea umană până la proporţiile unei mărfi produse în serie. Vedetele şi idolii divertismentului sunt aduşi în domeniul public prin intermediul fotografiei. Ei devin vise care pot fi cumpărate. Ei pot fi cumpăraţi, îmbrăţişaţi şi atinşi mai uşor decât prostituatele.E un lucru tare misterios cu pasiunile omeneşti, iar în cazul copiilor totul se petrece la fel ca şi în cazul oamenilor maturi. Cei copleşiţi de o pasiune n-o pot explica, iar cei ce nu au trăit niciodată ceva asemănător nu pot înţelege. Există oameni care îşi pun în joc viaţa pentru a cuceri un pisc. Nimeni, nici chiar ei înşişi nu îşi pot explica limpede de ce. Alţii se câinează pentru a câştiga inima unei persoane care nici nu vrea să ştie de ei. Iar alţii se distrug, fiindcă nu pot rezista plăcerilor mâncării – sau ale băuturii. Unii îşi cheltuiesc întreaga avere pentru a câştiga la jocurile de noroc sau jertfesc totul de dragul unei idei fixe ce nu se poate realiza niciodată. Alţii cred că nu pot trăi fericiţi decât în altă parte de locul unde se află, şi călătoresc toată viaţa prin lume. Iar câţiva nu-şi găsesc liniştea până ce n-au devenit puternici. Într-un cuvânt există tot atâtea pasiuni, cât şi oameni.Democraţia înseamnă că oamenii pot spune ceea ce vor. Toţi oamenii. Înseamnă că ei pot vota pe cine vor. Toţi oamenii. Înseamnă că Îl pot adora pe Dumnezeu în orice fel simt ei că este bine şi acest lucru include deopotrivă creştinii şi evreii şi doctorii voodoo de asemenea.Dumnezeu a fost inventat ca să explice misterul. Dumnezeu este întotdeauna inventat pentru a explica acele lucruri pe care nu le înţelegi.Cine vrea să explice Când oamenii nu se mai înţeleg în gesturi caută să se explice în cuvinte.