Oamenii îşi schimbă sentimentele şi comportarea la fel de repede cum îşi schimbă interesele.


oamenii-îşi-schimbă-sentimentele-şi-comportarea-fel-de-repede-cum-îşi-schimbă-interesele
arthur schopenhaueroameniiîşischimbăsentimenteleşicomportareafelderepedecumintereseleoamenii îşiîşi schimbăschimbă sentimentelesentimentele şişi comportareacomportarea lala felfel dede repederepede cumcum îşiîşi schimbăschimbă intereseleoamenii îşi schimbăîşi schimbă sentimenteleschimbă sentimentele şisentimentele şi comportareaşi comportarea lacomportarea la fella fel defel de repedede repede cumrepede cum îşicum îşi schimbăîşi schimbă intereseleoamenii îşi schimbă sentimenteleîşi schimbă sentimentele şischimbă sentimentele şi comportareasentimentele şi comportarea laşi comportarea la felcomportarea la fel dela fel de repedefel de repede cumde repede cum îşirepede cum îşi schimbăcum îşi schimbă intereseleoamenii îşi schimbă sentimentele şiîşi schimbă sentimentele şi comportareaschimbă sentimentele şi comportarea lasentimentele şi comportarea la felşi comportarea la fel decomportarea la fel de repedela fel de repede cumfel de repede cum îşide repede cum îşi schimbărepede cum îşi schimbă interesele

Cine îşi schimbă limba, îşi schimbă Patria. -Grigore Vieru
cine-îşi-schimbă-limba-îşi-schimbă-patria
Întâlnind obstacole, apele îşi schimbă cursul; la fel şi oamenii, de cele mai multe ori. -Gheorghe Mihail
Întâlnind-obstacole-apele-îşi-schimbă-cursul-fel-şi-oamenii-de-cele-mai-multe-ori
Oamenii nu îşi schimbă comportamentul decât dacă acest lucru îi ajută într-un anumit fel. -Sharon Stone
oamenii-nu-îşi-schimbă-comportamentul-decât-dacă-acest-lucru-îi-ajută-într-un-anumit-fel
Poezia nu se schimbă în timp, ci îşi schimbă doar mijloacele. -Florin Iaru
poezia-nu-se-schimbă-în-timp-îşi-schimbă-doar-mijloacele
Există actori care îşi fac debutul la tinereţe şi îşi schimbă foarte puţin tehnica şi nivelul de profunzime a felului lor de a juca; ei sunt la fel şi la 30 de ani. -Alec Baldwin
există-actori-care-îşi-fac-debutul-tinereţe-şi-îşi-schimbă-foarte-puţin-tehnica-şi-nivelul-de-profunzime-a-felului-lor-de-a-juca-ei-sunt