O să mă gândesc la asta mâine, la Tara. O să fiu mai liniştită atunci. Mâine voi face un plan ca să-l aduc înapoi. La urma urmelor, e şi mâine o zi.


o-să-mă-gândesc-asta-mâine-tara-o-să-fiu-mai-liniştită-atunci-mâine-voi-face-un-plan-ca-să-l-aduc-înapoi-la-urma-urmelor-e-şi-mâine-o
margaret mitchellgândescastamâinetarafiumailiniştităatuncimâinevoifaceunplancasăladucînapoiurmaurmelorşimâinezimă gândescgândesc lala astaasta mâinela tarasă fiufiu maimai liniştităliniştită atuncimâine voivoi faceface unun planplan caaduc înapoila urmaurma urmelorşi mâinemâine oo zisă mă gândescmă gândesc lagândesc la astala asta mâineo să fiusă fiu maifiu mai liniştitămai liniştită atuncimâine voi facevoi face unface un planun plan cala urma urmelore şi mâineşi mâine omâine o zio să mă gândescsă mă gândesc lamă gândesc la astagândesc la asta mâineo să fiu maisă fiu mai liniştităfiu mai liniştită atuncimâine voi face unvoi face un planface un plan cae şi mâine oşi mâine o zio să mă gândesc lasă mă gândesc la astamă gândesc la asta mâineo să fiu mai liniştităsă fiu mai liniştită atuncimâine voi face un planvoi face un plan cae şi mâine o zi

Ea mă întreabă de ce o plac.La fel de bine ar putea întrebaDe ce respir.Poate mâine nu voi mai respiraSau ea n-o să-mi mai placă.Poate mâine mareea nu va mai exista.Poate ziua de mâine nu va mai aduce Alte curcubeie.Poate mâine ea va încetaSă-mi pună întrebări fără rost.Totul se schimbă, la urma urmelor, lacrimile de astăzi sunt absurdităţile de mâine.Am auzit că mâine va fi mai bine, dar, ca un făcut, mâine nu voi mai fi aici.Când vine vremea să mănânci corect şi să începi să faci exerciţii, nu există Trăim viaţa ca şi când am fi o specie eternă. Nu ne gândim niciodată că mâine poate fi prea târziu, că putem muri până mâine şi că tot ceea ce e al nostru azi, mâine poate fi cenuşă.De mâine nu voi mai fi eu,oasele mele bătrâne se vor nărui pestecrengile pomilor grei de floare,carnea mea flască se va frângeîn mii de ghemotoace,de îmbucături pentru viermi,sângele meu prea gros şi închis la culoareva ţâşni din aortă şi voi pluti pe un plaurundeva, la întretăierea celor treibraţe ale fluviului mort,de mâine nu voi mai fi eu..