O! ce profesor!... Cât de profesor!... Tatăl tău este cea mai latină figură dintre ale tuturor profesorilor mei, de totdeauna şi de pretutindeni!


o-profesor-cât-de-profesor-tatăl-tău-este-cea-mai-latină-figură-dintre-ale-tuturor-profesorilor-mei-de-totdeauna-şi-de-pretutindeni
ion barbuprofesorcâtdetatăltăuesteceamailatinăfigurădintrealetuturorprofesorilormeitotdeaunaşipretutindenice profesorcât dede profesortatăl tăutău esteeste ceacea maimai latinălatină figurăfigură dintredintre aleale tuturorde totdeaunatotdeauna şişi dede pretutindenicât de profesortatăl tău estetău este ceaeste cea maicea mai latinămai latină figurălatină figură dintrefigură dintre aledintre ale tuturorale tuturor profesorilortuturor profesorilor meide totdeauna şitotdeauna şi deşi de pretutindenitatăl tău este ceatău este cea maieste cea mai latinăcea mai latină figurămai latină figură dintrelatină figură dintre alefigură dintre ale tuturordintre ale tuturor profesorilorale tuturor profesorilor meide totdeauna şi detotdeauna şi de pretutindenitatăl tău este cea maitău este cea mai latinăeste cea mai latină figurăcea mai latină figură dintremai latină figură dintre alelatină figură dintre ale tuturorfigură dintre ale tuturor profesorilordintre ale tuturor profesorilor meide totdeauna şi de pretutindeni

Un inspector şcolar îmi spunea că elementul său esenţial în aprecierea unui profesor era părerea elevilor despre acel profesor.Mama a fost cel mai bun profesor al meu, un profesor plin de dragoste, compasiune şi lipsit de frică. Dacă dragostea este dulce ca o floare, atunci mama este acea dulce floare a iubirii.Când înveţi să fii tolerant, duşmanul tău îţi este cel mai bun profesor.Dogma este singurul lucru care nu poate fi separat de educaţie. Ea este educaţie. Un profesor care nu este dogmatic e un profesor care nu predă nimic. Nu există oameni needucaţi, ci doar majoritatea oamenilor sunt educaţi greşit.Ştiinţa este o întreprindere cooperativă, care se întinde peste generaţii. Este pasarea torţei de la profesor, la elev şi de la elev, la profesor. O comunitate de minţi care se întinde din vremurile antice şi înaintează către stele.Ca profesor, atât de mult le-am repetat studenţilor mei, c-aproape-am înţeles şi eu.