O, invidia! Rădăcină a tuturor relelor şi vierme care roade virtuţile.


o-invidia-rădăcină-a-tuturor-relelor-şi-vierme-care-roade-virtuţile
miguel de cervantesinvidiarădăcinătuturorrelelorşiviermecareroadevirtuţileşi viermevierme carecare roaderoade virtuţilerădăcină a tuturora tuturor relelortuturor relelor şirelelor şi viermeşi vierme carevierme care roadecare roade virtuţilerădăcină a tuturor relelora tuturor relelor şituturor relelor şi viermerelelor şi vierme careşi vierme care roadevierme care roade virtuţilerădăcină a tuturor relelor şia tuturor relelor şi viermetuturor relelor şi vierme carerelelor şi vierme care roadeşi vierme care roade virtuţile

Banii sunt rădăcina tuturor relelor, însă este o rădăcină atât de folositoare, încât nu ne putem descurca fără ea mai mult decât putem fără cartofi.Trebuie să trezim în ei (cei tineri) plăcerea de a munci din greu şi teama de trândăvie, care este izvorul tuturor relelor şi al tuturor rătăcirilor.Banii înseamnă putere, libertate, un amortizor, rădăcina tuturor relelor, suma tuturor binecuvântărilor.Timp - Un inepuizabil subiect de conversaţie. Cauza universală a tuturor bolilor. Poartă vina tuturor relelor.În cercurile religioase se poate auzi adesea Biblia prost citată de oameni răuvoitori. În loc de Aşa cum rădăcina tuturor relelor e mândria, tot aşa, pricina tuturor celor bune e smerenia.