O doamnă nu este cea care poartă verighetă, ci cea care se comportă ca atare.


o-doamnă-nu-este-cea-care-poartă-verighetă-cea-care-se-comportă-ca-atare
aurelia marinescudoamnănuesteceacarepoartăverighetăsecomportăcaatareo doamnădoamnă nunu esteeste ceacea carecare poartăpoartă verighetăci ceacea carecare sese comportăcomportă caca atareo doamnă nudoamnă nu estenu este ceaeste cea carecea care poartăcare poartă verighetăci cea carecea care secare se comportăse comportă cacomportă ca atareo doamnă nu estedoamnă nu este ceanu este cea careeste cea care poartăcea care poartă verighetăci cea care secea care se comportăcare se comportă case comportă ca atareo doamnă nu este ceadoamnă nu este cea carenu este cea care poartăeste cea care poartă verighetăci cea care se comportăcea care se comportă cacare se comportă ca atare

Femeia care doarme lângă tine nu este niciodată femeia pe care-ai curtat-o. Nici cea care ţi-a zâmbit, nici cea care ţi-a promis, nici cea care ţi-a vorbit sau a tăcut ascultându-te. Nu e femeia cu care te iubeşti şi nici cea cu care te cerţi. Nu-i cea care merge şi nu-i cea care stă. Nu-i cea îmbrăcată şi nici cea pe care o dezbraci. Nu-i cea care râde, nici cea care plânge. Ci o creatură pe care nu ştii de unde s-o iei. Din care regn, din care tablou, din care frază scrisă de alţii.Doamne, eu ştiu că orice aspiraţie e frumoasă. Aspiraţia libertăţii şi cea a disciplinei. Aceea a pâinii pentru copii şi cea a sacrificiului pâinii. Cea a ştiinţei care cercetează şi cea a respectului care acceptă şi creează. Cea a ierarhiilor care divinizează şi cea a împărţelii care distribuie. Cea a timpului care permite meditaţia şi cea a muncii care umple timpul. Cea a dragostei prin spirit, care pedepseşte carnea şi înalţă omul şi cea a milei care tămăduieşte carnea. Cea a viitorului de clădit şi cea a trecutului de salvat.Perioada cea mai uşoară într-o situaţie de criză este bătălia ca atare. Cea mai dificilă este perioada în care nu poţi lua decizia esenţială - să te baţi sau să fugi. Iar cea mai periculoasă este perioada de după bătălie, când cu toate resursele epuizate şi cu garda jos, eşti cel mai predispus la reacţii prosteşti şi judecăţi greşite.Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua este imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară.Eroarea este cea care are nevoie de ajutorul guvernului. Adevărul există ca atare.Absenţa nu este, oare, pentru cel care iubeşte, prezenţa cea mai sigură, cea mai eficace, cea mai vie, cea mai indestructibilă, cea mai fidelă?