O binefacere care ţi se reproşează a fost considerată totdeauna o jignire.


o-binefacere-care-ţi-se-reproşează-a-fost-considerată-totdeauna-o-jignire
jean racinebinefacerecareţisereproşeazăfostconsideratătotdeaunajignireo binefacerebinefacere carecare ţiţi sese reproşeazăfost consideratăconsiderată totdeaunatotdeauna oo jignireo binefacere carebinefacere care ţicare ţi seţi se reproşeazăreproşează a fosta fost consideratăfost considerată totdeaunaconsiderată totdeauna ototdeauna o jignireo binefacere care ţibinefacere care ţi secare ţi se reproşeazăse reproşează a fostreproşează a fost consideratăa fost considerată totdeaunafost considerată totdeauna oconsiderată totdeauna o jignireo binefacere care ţi sebinefacere care ţi se reproşeazăţi se reproşează a fostse reproşează a fost consideratăreproşează a fost considerată totdeaunaa fost considerată totdeauna ofost considerată totdeauna o jignire

Dacă de întelepţi o povaţă este apreciată, de proşti e ca o jignire considerată.Nu ar fi oare mai bine dacă ea va lua cu sine pentru totdeauna jignirea? Jignire?!? Dar asta a fost o purificare; a fost expresia cea mai pătrunzătoare şi mai dureroasă a conştiinţei. Mâine însă i-aş fi pângărit sufletul cu fiinţa mea şi i-aş fi epuizat inima. Dar acum jignirea nu va muri în ea niciodată şi, oricât de mizerabilă ar fi mocirla care o aşteaptă, jignirea o va înălţa şi o va purifica... prin ură... hm... poate şi prin iertare.Nimic nu este uitat mai greu decât o jignire şi nimic mai repede decât o binefacere.A juca rolul de suflet caritabil li se potriveşte doar celor cărora le e frică să ia vreo atitudine în viaţă.Totdeauna e mai uşor să crezi în propria ta bunătate decât să-i înfrunţi pe ceilalţi şi să lupţi pentru drepturile tale. Totdeauna e mai uşor să-ţi auzi o jignire şi să nu raspunzi cu aceeaşi monedă decât să ai curajul de a te angaja într-o luptă cu cineva mai puternic.Am călătorit prin toată lumea şi am văzut multe lucrări de binefacere în spitale creştine, orfelinate evreeşti, chiar şi case de bătrâni budiste. Ai putea tu să‑mi dai un singur exemplu de stabiliment de binefacere ateist?Omul ingrat nu se bucură de binefacere decât o singură dată, pe când omul recunoscător se bucură de ea totdeauna.