Numai laşilor le este frică să lupte pentru ce îşi doresc cu adevărat!


numai-şilor-este-frică-să-lupte-pentru-îşi-doresc-cu-adevărat
alina-georgiana drosunumailaşilorestefricăluptepentruîşidoresccuadevăratnumai laşilorle esteeste fricăfrică săsă luptelupte pentrupentru ceîşi dorescdoresc cucu adevăratnumai laşilor lelaşilor le estele este fricăeste frică săfrică să luptesă lupte pentrulupte pentru cepentru ce îşice îşi dorescîşi doresc cudoresc cu adevăratnumai laşilor le estelaşilor le este fricăle este frică săeste frică să luptefrică să lupte pentrusă lupte pentru celupte pentru ce îşipentru ce îşi dorescce îşi doresc cuîşi doresc cu adevăratnumai laşilor le este fricălaşilor le este frică săle este frică să lupteeste frică să lupte pentrufrică să lupte pentru cesă lupte pentru ce îşilupte pentru ce îşi dorescpentru ce îşi doresc cuce îşi doresc cu adevărat

Laşilor le e frică de femei, ei le evită. Dar bărbăţia adevărată îşi găseşte puterea în inspiraţia femeii.Îmi doresc cu adevărat ca femeile să îşi tragă umerii în spate, să îşi asume o poziţie verticală, să-şi folosească viguroasele voci de fete şi să nu simtă că îşi compromit feminitatea dacă sunt puternice şi isteţe.Adeseori, oamenii încearcă să îşi trăiască vieţile invers. Ei se străduiesc să aibe cât mai multe lucruri, sau mai mulţi bani, pentru a face cât mai mult din ceea ce îşi doresc, gândind că în acest mod vor deveni mai fericiţi. În primul rând, trebuie să fii ceea ce eşti cu adevărat, apoi să faci ceea ce vrei cu adevărat să faci, pentru a obţine ceea ce îţi doreşti cu dinadinsul.Numai atunci când nu ne mai este frică începem cu adevărat să trăim.Săracul îşi doreşte să fie bogat, bogatul să fie fericit, cei singuri îşi doresc să se căsătorească, căsătoriţii îşi doresc să moară.Oamenii îţi cer să îi critici, dar ei nu îşi doresc cu adevărat decât să îi lauzi.