Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiţi în jos.


nu-vei-zări-nicicând-un-curcubeu-dacă-te-uiţi-în-jos
charlie chaplinnuveizărinicicânduncurcubeudacăteuiţiînjosnu veivei zărizări nicicândnicicând unun curcubeucurcubeu dacădacă tete uiţiuiţi înîn josnu vei zărivei zări nicicândzări nicicând unnicicând un curcubeuun curcubeu dacăcurcubeu dacă tedacă te uiţite uiţi înuiţi în josnu vei zări nicicândvei zări nicicând unzări nicicând un curcubeunicicând un curcubeu dacăun curcubeu dacă tecurcubeu dacă te uiţidacă te uiţi înte uiţi în josnu vei zări nicicând unvei zări nicicând un curcubeuzări nicicând un curcubeu dacănicicând un curcubeu dacă teun curcubeu dacă te uiţicurcubeu dacă te uiţi îndacă te uiţi în jos

Dacă te uiţi la ceea ce deja ai în viaţă, vei avea mereu mai mult. Dacă te uiţi la ce nu ai în viaţă, nu vei avea niciodată îndeajuns.Dacă te simţi jos, nu dispera. Soarele apune în fiecare seară, dar răsare mereu a doua zi. Cu alte cuvinte, dacă vrei să ai parte de curcubeu, trebuie să suporţi ploaia.Învăţând să uiţi, vei suferi mai puţin. Învăţând să uiţi, vei înainta mai repede spre Dumnezeu, fiindcă nu vei mai fi împovărat de lucruri trecute.În mijlocul pericolelor, al îndoielilor, al dificultăţilor, gândeşte-te la Maria, cheam-o pe Maria. Lasă ca numele ei să plece de pe buzele tale, fără a le lăsa să îţi părăsească inima. Iar dacă ai obţinut sprijinul rugăciunii ei, nu neglija a merge pe urmele sale. Prin călăuzirea sa, nu te vei rătăci niciodată; în vreme ce te vei ruga ei, nu îţi vei pierde nicicând curajul; atât timp cât o vei avea în minte, vei fi apărat de dezamăgiri; în vreme ce îţi ţine mâna nu ai cum cădea; sub protecţia ei nu ai de ce te teme; dacă merge înaintea ta, nu vei fi copleşit de oboseală; dacă ea îţi dăruieşte favorurile, nu vei avea cum să nu-ţi atingi ţelul.Nu vei fi nicicând fericit, atâta timp cât vei fi torturat de cineva mai fericit ca tine.Din sufletul omenesc e de cules ceva în fiecare zi: dacă uiţi s-o faci, poamele vor putrezi jos şi le vor mânca numai porcii.