Nu vă puteţi vedea spiritul, dar sunteţi convinşi că acesta există. Nu puteţi vedea Spiritul Suprem, dar îl puteţi recunoaşte într-un artist, într-un orator, într-un muncitor. De asemenea, sunteţi capabili să simţiţi bunătatea, adevărul şi frumuseţea, deşi nimeni nu vi le-a arătat vreodată. La fel şi viaţa, nu ştiţi unde se află sălaşul ei, nu aţi văzut-o cu ochii, dar cu toate acestea sunteţi absolut siguri că trăiţi.


nu-vă-puteţi-vedea-spiritul-dar-sunteţi-convinşi-că-acesta-există-nu-puteţi-vedea-spiritul-suprem-dar-îl-puteţi-recunoaşte-într-un-artist
joseph murphynuputeţivedeaspirituldarsunteţiconvinşiacestaexistăspiritulsupremîlrecunoaşteîntrunartistoratormuncitordeasemeneacapabilisimţiţibunătateaadevărulşifrumuseţeadeşinimeninuvileaarătatvreodatăfelviaţaştiţiundeseaflăsălaşuleiaţivăzutocuochiitoateacesteaabsolutsiguritrăiţinu văvă puteţiputeţi vedeavedea spirituldar sunteţisunteţi convinşiconvinşi căcă acestaacesta existănu puteţiputeţi vedeavedea spiritulspiritul supremdar îlîl puteţiputeţi recunoaştede asemeneasunteţi capabilicapabili săsă simţiţisimţiţi bunătateaadevărul şişi frumuseţeadeşi nimeninimeni nunu viarătat vreodatăla felfel şişi viaţanu ştiţiştiţi undeunde sese aflăaflă sălaşulsălaşul einu aţicu ochiidar cucu toatetoate acesteaacestea sunteţisunteţi absolutabsolut sigurisiguri căcă trăiţinu vă puteţivă puteţi vedeaputeţi vedea spirituldar sunteţi convinşisunteţi convinşi căconvinşi că acestacă acesta existănu puteţi vedeaputeţi vedea spiritulvedea spiritul supremdar îl puteţiîl puteţi recunoaştesunteţi capabili săcapabili să simţiţisă simţiţi bunătateaadevărul şi frumuseţeadeşi nimeni nunimeni nu vila fel şifel şi viaţanu ştiţi undeştiţi unde seunde se aflăse află sălaşulaflă sălaşul eidar cu toatecu toate acesteatoate acestea sunteţiacestea sunteţi absolutsunteţi absolut siguriabsolut siguri căsiguri că trăiţi

Adevărul este că Spiritul există în voi şi că voi sunteţi Spiritul. Sunteţi frumuseţea, fericirea şi bucuria acestui Spirit. Aceasta este identitatea voastră reală. Dar, pentru că atenţia voastră nu este acolo, voi nu vă puteţi percepe Spiritul. Dar el există ; este în voi, în inima voastră, aşteptând momentul în care va intra în câmpul minţii voastre conştiente şi va fi perceput la nivelul sistemului vostru nervos central. Totul este acolo, construit în voi.Doamna Jennings: O, sunteţi cele mai drăguţe fete pe care le-am văzut vreodată. Domnişoară Dashwood, nu le puteţi ajuta să se mărite?Voi nu sunteţi capabili de a decide ce înseamnă un anumit lucru. Tot ceea ce puteţi face este să întrebaţi: Dacă nu vă puteţi simţi împăcat atunci când sunteţi singur, veţi căuta o relaţie pentru a vă acoperi sentimentul de disconfort. Puteţi fi sigur că această formă de disconfort va apărea într-o formă sau alta în relaţie şi că vă veţi considera probabil partenerul răspunzător pentru acest lucru.Prinţesa Ann: Îmi puteţi spune, vă rog, unde mă aflu? Joe Bradley: Ei, bine, acesta este ceea e în mod cât se poate de hilar este cunoscut drept apartamentul meu. Prinţesa Ann: M-aţi adus aici cu forţa? Joe Bradley: Nu, nu. Dimpotrivă. Prinţesa Ann: Am fost singură aici toată noaptea? Joe Bradley: Dacă nu mă luaţi în considerare, atunci da. Prinţesa Ann: Aşadar, mi-am petrecut noaptea aici – cu dumneavoastră? Joe Bradley: Păi, ăăă, eu nu aş folosi chiar aceste cuvinte, dar, dintr-un anumit punct de vedere, da. Prinţesa Ann (zâmbind larg): Încântată de cunoştinţă. (Îşi întinde mâna pentru a da mâna cu el.) Joe Bradley: Asemenea. Prinţesa Ann: Şi dumneavoastră sunteţi... ? Joe Bradley: Bradley. Joe Bradley. Prinţesa Ann: Mă bucur. Joe Bradley: Nici nu ştiţi cât de mult mă bucur eu să vă cunosc. Prinţesa Ann: Puteţi lua loc. Joe Bradley (stând pe pat): Vă mulţumesc mult. Dumneavoastră cum vă numiţi? Prinţesa Ann: Îmi puteţi spune Anya.Fie că aveţi 65 de ani sau 95 de ani, trebuie să ştiţi că mai aveţi mult de dăruit acestei lumi, de exemplu, îi puteţi ajuta şi călăuzi pe cei tineri şi fără experienţă. Sau puteţi să împărtăşiti celorlalţi din cunoştinţele voastre, din experienţa pe care aţi acumulat-o în atâţia ani de viaţă, dar la fel de bine, puteţi privi înainte, căci viaţa este nesfârşită şi mai aveţi multe de învăţat.