Nu vă irosiţi energia, încercând să mulţumiţi toţi oamenii întâlniţi pe drumul vieţii! Nici Dumnezeul cel atotputernic nu reuşeşte acest lucru. În plus, există indivizii care adoptă statutul de


nu-vă-irosiţi-energia-încercând-să-mulţumiţi-toţi-oamenii-întâlniţi-pe-drumul-vieţii-nici-dumnezeul-cel-atotputernic-nu-reuşeşte-acest
elena stannuirosiţienergiaîncercândmulţumiţitoţioameniiîntâlniţipedrumulvieţiinicidumnezeulcelatotputernicnureuşeşteacestlucruÎnplusexistăindiviziicareadoptăstatutuldenemulţumitsupemcâttimpevolueazăpământnu văvă irosiţiirosiţi energiaîncercând săsă mulţumiţimulţumiţi toţitoţi oameniioamenii întâlniţiîntâlniţi pepe drumuldrumul vieţiinici dumnezeuldumnezeul celcel atotputernicatotputernic nunu reuşeştereuşeşte acestacest lucruÎn plusexistă indiviziiindivizii carecare adoptăadoptă statutulstatutul denemulţumit supemcât timptimp evolueazăevoluează pepe acestacest pământnu vă irosiţivă irosiţi energiaîncercând să mulţumiţisă mulţumiţi toţimulţumiţi toţi oameniitoţi oamenii întâlniţioamenii întâlniţi peîntâlniţi pe drumulpe drumul vieţiinici dumnezeul celdumnezeul cel atotputerniccel atotputernic nuatotputernic nu reuşeştenu reuşeşte acestreuşeşte acest lucruexistă indivizii careindivizii care adoptăcare adoptă statutuladoptă statutul decât timp evolueazătimp evoluează peevoluează pe acestpe acest pământ

În timp ce aşteptaţi fericirea, irosiţi acest moment prezent, punându-vă viaţa în aşteptare. -James Borg
În-timp-aşteptaţi-fericirea-irosiţi-acest-moment-prezent-punându-vă-viaţa-în-aşteptare