Nu vă irosiţi energia, încercând să mulţumiţi toţi oamenii întâlniţi pe drumul vieţii! Nici Dumnezeul cel atotputernic nu reuşeşte acest lucru. În plus, există indivizii care adoptă statutul de


nu-vă-irosiţi-energia-încercând-să-mulţumiţi-toţi-oamenii-întâlniţi-pe-drumul-vieţii-nici-dumnezeul-cel-atotputernic-nu-reuşeşte-acest
elena stannuirosiţienergiaîncercândmulţumiţitoţioameniiîntâlniţipedrumulvieţiinicidumnezeulcelatotputernicnureuşeşteacestlucruÎnplusexistăindiviziicareadoptăstatutuldenemulţumitsupemcâttimpevolueazăpământnu văvă irosiţiirosiţi energiaîncercând săsă mulţumiţimulţumiţi toţitoţi oameniioamenii întâlniţiîntâlniţi pepe drumuldrumul vieţiinici dumnezeuldumnezeul celcel atotputernicatotputernic nunu reuşeştereuşeşte acestacest lucruÎn plusexistă indiviziiindivizii carecare adoptăadoptă statutulstatutul denemulţumit supemcât timptimp evolueazăevoluează pepe acestacest pământnu vă irosiţivă irosiţi energiaîncercând să mulţumiţisă mulţumiţi toţimulţumiţi toţi oameniitoţi oamenii întâlniţioamenii întâlniţi peîntâlniţi pe drumulpe drumul vieţiinici dumnezeul celdumnezeul cel atotputerniccel atotputernic nuatotputernic nu reuşeştenu reuşeşte acestreuşeşte acest lucruexistă indivizii careindivizii care adoptăcare adoptă statutuladoptă statutul decât timp evolueazătimp evoluează peevoluează pe acestpe acest pământ

Toţi oamenii încearcă să fie fericiţi. Acest lucru e fără excepţie, oricare ar fi mijloacele pe care le folosesc. Toţi tind spre această ţintă. Ceea ce face ca unii să meargă la război iar alţii nu, este aceeaşi dorinţă care există în toţi, însoţită de vederi diferite. Voinţa nu face niciodată nici cel mai mic demers decât spre acest lucru. Acesta este motivul tuturor acţiunilor tuturor oamenilor, până şi a celor ce vor să se spânzure.Există un aşa zis proces de TREZIRE care ne arată trei moduri de a fi, fiecare are caracteristicile proprii şi cu o anumită tipologie de rezultate. Vorbim despre trecerea de la statutul de victimă la statutul de om de acţiune şi la statutul de lider. Trei roluri pe care le jucăm în viaţa de zi cu zi. Ideea este că suntem cam toate, în funcţie de context. Câteodată suntem victimă în mai mare măsură, alteori suntem om de acţiune în mai mare măsură. Acest lucru depinde foarte mult de modul de viaţă şi de rezultatele pe care le-am avut în trecut, depinde de mediul care ne înconjoară, de oamenii care ne sunt aproape, de mentorii pe care ni i-am ales şi de modul cum ne privim noi pe noi. Din experienţă pot spune că peste 90% dintre oameni sunt în statutul de victimă, foarte puţini oameni sunt de acţiune şi sunt şi mai puţini oameni care sunt lideri în momentul acesta. Gândeşte-te la statutul pe care îl ai în acest moment. Dacă eşti victimă, om de acţiune sau lider.Nu Dumnezeu a creat oamenii după chipul şi asemănarea sa, ci oamenii îl creează în fiecare zi după a lor. Dumnezeul musulmanului nu este la fel cu dumnezeul creştinului. Dumnezeul protestantului nu este la fel cu dumnezeul catolicului. Dumnezeul adultului se deosebeşte de dumnezeul copilului şi cel al bătrânilor.În timp ce aşteptaţi fericirea, irosiţi acest moment prezent, punându-vă viaţa în aşteptare.Dacă doreşti să dovedeşti că abundenţa există, îndoieşte-te de orice În domeniul vânzărilor, suntem învăţaţi că există doar un moment major. Este timpul pe care îl petrecem în prezenţa unui potenţial client. Orice interval de timp petrecut pe drumul către potenţialul client, indiferent cât de esenţial este, este un moment minor. Foarte mulţi vânzători petrec mai mult timp