Nu te strădui să fii ceea ce vor alţii, mai ales când nici aceştia nu ştiu clar ce vor!


nu-te-strădui-să-fii-ceea-vor-alţii-mai-ales-când-nici-aceştia-nu-ştiu-clar-vor
octav biberenutestrăduifiiceeavoralţiimaialescândniciaceştianuştiuclarvornu tete străduistrădui săsă fiifii ceeaceea cece vormai alesales cândcând nicinici aceştiaaceştia nunu ştiuştiu clarclar cece vornu te străduite strădui săstrădui să fiisă fii ceeafii ceea ceceea ce vorce vor alţiimai ales cândales când nicicând nici aceştianici aceştia nuaceştia nu ştiunu ştiu clarştiu clar ceclar ce vornu te strădui săte strădui să fiistrădui să fii ceeasă fii ceea cefii ceea ce vorceea ce vor alţiimai ales când niciales când nici aceştiacând nici aceştia nunici aceştia nu ştiuaceştia nu ştiu clarnu ştiu clar ceştiu clar ce vornu te strădui să fiite strădui să fii ceeastrădui să fii ceea cesă fii ceea ce vorfii ceea ce vor alţiimai ales când nici aceştiaales când nici aceştia nucând nici aceştia nu ştiunici aceştia nu ştiu claraceştia nu ştiu clar cenu ştiu clar ce vor

Fetiţele, la vârsta lor,E clar că nu mai ştiu ce vor,Dar şi mai clar e mai târziu –Femei fiind, prea vor ce ştiu!Când calea măreaţă va pieri, va fi moralitate şi datorie. Când isteţimea şi cunoaşterea se vor înălţa, marile minciuni vor înflori. Când rudele nu se vor mai înţelege între ele, vor apărea dragostea şi datoria filială. Când statele vor fi în derută, vor fi slujitori credincioşi.Tot ceea ce poţi face în viaţă este să fii ceea ce eşti. Unii oameni te vor iubi doar pentru că eşti tu, alţii te vor iubi pentru ceea ce poţi face pentru ei, iar unii nu te vor plăcea deloc.Acum ştiu că discreţia nu e uneori decât un pretext pentru pasiunile care n-au destulă putere ca să fie scandaloase. Când cineva nu e în stare să ardă, invocă virtutea ca să ascundă adevărul. Dar aceştia nu vor putea iubi niciodată marea ca pe o femeie. Ei nu vor avea neruşinarea de a iubi ce se află la poalele Golgotei şi nu vor înţelege de ce a zis Baudelaire că iubirea râde şi de infern şi de cer.Nu te baza, când interpretezi, pe faptul că cei din comisie îţi vor răspunde, însă nici nu fii sigur că nu vor avea reacţii.Emily: Nu înţeleg. Ne vor ucide? Dean: Ne vor sacrifica. Ceea ce, nu ştiu, cred că e mai de bun gust.