nu-sunt-a-fi-ai-zisŞi-te-am-citit-într'un-boschetla-fel-mă-crede-am-conchisadevărat-nu-eşti-poet
ion penanusuntfiaizisŞiteamcititîntr'unboschetlafelcredeamconchisadevăratnueştipoetnu suntsunt ceaiai zisŞimă credenu eştieşti poetnu sunt cesunt ce parpar a fiai zisŞinu eşti poetnu sunt ce parce par a fisunt ce par a fi

Majoritatea oamenilor sunt satisfăcuţi de aparenţe, de parcă ar fi realităţi, şi sunt adesea mai influenţaţi de lucrurile care par a fi într-un fel decât de cele care sunt într-un fel.Eşti derutat adeseoriDe nu investighezi discret:Toţi spun c-ar fi copil din flori,Dar conceput într-un boschet.Poţi spune întotdeauna ce fel de persoană crede cu adevărat un bărbat că eşti prin cerceii pe care el ţi-i oferă.Chiar dacă pixu-ţi umilitS-a întrecut în osanale,Erai cândva poet citit, Azi eşti citat, prin tribunale.Să-ţi spun drept, la toată familia noastră ne place rachiul. Eu-s cu ştiinţă de carte, am muncit şase ani la oraş la un magazin de tutun şi ştiu să vorbesc cu fiecare domn învăţat şi pot spune fel de fel de vorbe bune, dar, după cum am citit într-o cărticică, că rachiul este sângele satanei, apoi asta cu adevărat că-i aşa, domnule.Şi mitologia eminesciană, şi antimitologia (care nu e de fapt decât o mitologie răsturnată) par a uita că mai înainte de a fi un mit (construit de alţii) Eminescu a fost cu adevărat un remarcabil poet.