Nu se cheamă bogăţie ceea ce se pierde. Numai comoara minţii, a sufletului tău, câştigată prin citirile tale, este adevărata bogăţie, căci ea nu se pierde, nu se prăpădeşte niciodată.


nu-se-cheamă-bogăţie-ceea-se-pierde-numai-comoara-minţii-a-sufletului-tău-câştigată-prin-citirile-tale-este-adevărata-bogăţie-că-ea-nu
leonardo da vincinusecheamăbogăţieceeapierdenumaicomoaraminţiisufletuluităucâştigatăprincitiriletaleesteadevăratabogăţiecăcieanupierdeprăpădeşteniciodatănu sese cheamăcheamă bogăţiebogăţie ceeaceea cece sese pierdenumai comoaracomoara minţiisufletului tăucâştigată prinprin citirilecitirile taleeste adevărataadevărata bogăţiecăci eaea nunu sese pierdenu sese prăpădeşteprăpădeşte niciodatănu se cheamăse cheamă bogăţiecheamă bogăţie ceeabogăţie ceea ceceea ce sece se pierdenumai comoara minţiia sufletului tăucâştigată prin citirileprin citirile taleeste adevărata bogăţiecăci ea nuea nu senu se pierdenu se prăpădeştese prăpădeşte niciodată

Nu dori bogăţie prietenului tău căci îl vei pierde.Adevărata bogăţie este pacea sufletului îmbrăţişată de credinţa în Dumnezeu.Nu ai cum să aduci abundenţă şi bogăţie în viaţa ta dacă mintea ta e plină de Cred că ai înţeles deja faptul că nu te poţi bucura de bogăţie în lumea materială dacă nu ai început prin a vizualiza această bogăţie în plan mental.Numai bogăţia spiritului este adevărata bogăţie; celelalte bunuri pricinuiesc mai mult nenorocire.O bogăţie mare pentru om este să se mulţumească cu un trai cumpătat; căci niciodată nu lipseşte puţinul.