Nu poluarea face rău mediului. Impurităţile din aer şi apă fac asta.


nu-poluarea-face-rău-mediului-impurităţile-din-aer-şi-apă-fac-asta
al gorenupoluareafacerăumediuluiimpurităţiledinaerşiapăfacastanu poluareapoluarea faceface răurău mediuluiimpurităţile dindin aeraer şişi apăapă facfac astanu poluarea facepoluarea face răuface rău mediuluiimpurităţile din aerdin aer şiaer şi apăşi apă facapă fac astanu poluarea face răupoluarea face rău mediuluiimpurităţile din aer şidin aer şi apăaer şi apă facşi apă fac astanu poluarea face rău mediuluiimpurităţile din aer şi apădin aer şi apă facaer şi apă fac asta

Aer, apă, pământ, focsunt părţi sub bolta cerească.Toate-acestea la un loc,fac parte din viaţa noastră.Despre poluarea mediului ştiu o groazăŞi, sinceră să fiu, sunt un exemplu de urmat:Ieri, după ce s-a rupt, am aruncat pe drum o plasă.Nu vedeţi că Pământul vă reflectă calitatea propriei voastre conştiinţe? Poluarea nu este nimic altceva decât poluarea propriei voastre inimi-minte.- Mi-e foarte rău. Ieri, la agapă,Băut-am bere, vin, trascău,Spre seară, doar un strop de apă.Să-mi fie, de la apă, rău?!A răsplati răul cu binele fac doar îngerii şi sfinţii! Rău pentru rău, bine pentru bine, iată echitatea omenească. Dar să faci rău când ţi se face bine e odios şi infam. Acest gând nu poate veni decât din iad.Atâtea fapte-n jurul tăuTe fac să te gândeşti la rău,Încât mi-am zis, c-un aer trist:De nu mă mai gândesc... rezist!