Nu ne mai promiteţi atâtea lucruri, nu putem să le ţinem minte.


nu-ne-mai-promiteţi-atâtea-lucruri-nu-putem-să-ţinem-minte
marko grgicevicnunemaipromiteţiatâtealucrurinuputemţinemmintenu nene maimai promiteţipromiteţi atâteaatâtea lucrurinu putemputem săle ţinemţinem mintenu ne maine mai promiteţimai promiteţi atâteapromiteţi atâtea lucrurinu putem săputem să lesă le ţinemle ţinem mintenu ne mai promiteţine mai promiteţi atâteamai promiteţi atâtea lucrurinu putem să leputem să le ţinemsă le ţinem mintenu ne mai promiteţi atâteane mai promiteţi atâtea lucrurinu putem să le ţinemputem să le ţinem minte

Uităm prea multe lucruri în viaţă, ajungem să nu ne mai amintim cele mai frumoase clipe dar ţinem minte cu exactitate cele mai dureroase momente.Când ţinem cu adevărat la noi înşine, putem ţine mult mai mult şi la alţii. Cu cât suntem mai atenţi şi mai sensibili la propriile nevoi, cu atât mai iubitori şi mai generoşi putem fi faţă de ceilalţi.Tot prezentul nostru trece prin trecut. Nu putem face un pas, nu putem lua o gură de aer, nu putem privi cerul fără să ne întoarcem în trecut. Avem un trecut în suflet, un trecut în inimă, un trecut în ochi, Doamne, atâtea trecuturi şi tot atâtea poveri.O clipă stranie, în care totul mi se încâlceşte în minte, mă cuprinde un sentiment de singurătate, estompat de bucuria că trăiesc atâtea lucruri neobişnuite.Cât trăim pe-acest pământMai avem un lucru sfânt:O câmpie, un sat natal,O clopotniţă pe deal.Cât avem o ţară sfântăŞi un nai, care mai cântă,Cât părinţii vii ne sunt - Mai exista ceva sfânt.Cât pădurile ne dorŞi avem un viitor,Cât trecutu-l ţinem minte - Mai există lucruri sfinte.Cât Luceafărul răsareŞi în cer e sărbătoare,Şi e pace pe pământ - Mai există ceva sfânt.Cât avem un sat, departe,Şi un grai ce n-are moarte,Cât ai cui zice Mult stimate preşedinte,Ne-aţi promis şi ţinem minte... Dar vă punem întrebarea:Câţi mai prind... recalcularea?