Nu mi se pare bizară,Comparaţia bădie:El dă


nu-mi-se-pare-bizarăcomparaţia-bădieel-dă-liber-spre-altă-garătu-însă-spre-veşnicie
maliu bogoenumiseparebizarăcomparaţiabădieellibersprealtăgarătuînsăspreveşnicienu mimi sese pareînsă sprenu mi semi se parenu mi se pare

Ei s-au despărţit la gară,Lacrimi sincere vărsate,El - plecând spre altă ţară,Dânsa - spre... maternitate!Poate vi se pare fals,Însă cu mult jind, oftezNu spre vienezul vals,Ci spre şniţel vienez.Educaţiunea e îndrumare spre stăpânire de sine, îndrumare spre supunerea către rânduiala morală ori îndrumare spre virtute. Prin educaţiunea raţională omul are deci să fie îndrumat, înainte de toate, spre cumpătare, spre spiritul de economie, spre clemenţă şi spre generozitate. Piscurile acestor munţi se ating greu, dar se urcă.Neliniştea mea e de altă natură, mă duce spre compunerea unei piese, mă duce spre a lucra ceva, spre acţiune. Sunt temperat, pentru că sunt pedagog şi m-am obişnuit să-mi menţin calmul. Dar sunt foarte emotiv, deşi pe scenă nu se vede.Românul pare să fie mai înclinat spre contemplarea universului decât spre înţelegerea minţii lui.Fericirea – o fereastră deschisă spre cer, spre vise, spre copilărie, spre lumină şi adevăr... Fericire – umbră a viselor noastre rămase dincolo de perdeaua realităţii şi vieţii.