Nu mai pot de dragul eiOchii ca două scânteiVorbele-i ies vâlvătaieDragostea... un foc de paie!


nu-mai-pot-de-dragul-eiochii-ca-două-scânteivorbele-i-ies-vâlvătaiedragostea-un-foc-de-paie
gheorghe gurăunumaipotdedraguleiochiicadouăscânteivorbeleiiesvâlvătaiedragosteaunfocpaienu maimai potpot dede draguldragul eiochiieiochii caca douăies vâlvătaiedragosteavâlvătaiedragostea unun focfoc dede paienu mai potmai pot depot de dragulde dragul eiochiidragul eiochii caeiochii ca douăies vâlvătaiedragostea unvâlvătaiedragostea un focun foc defoc de paienu mai pot demai pot de dragulpot de dragul eiochiide dragul eiochii cadragul eiochii ca douăies vâlvătaiedragostea un focvâlvătaiedragostea un foc deun foc de paienu mai pot de dragulmai pot de dragul eiochiipot de dragul eiochii cade dragul eiochii ca douăies vâlvătaiedragostea un foc devâlvătaiedragostea un foc de paie

Sigur, când dragostea-i adevărată, şi nu un foc de paie conjunctural, rezistă şi la despărţiri, şi da, câteva zile de dor de celălalt pot să facă şi bine, dar distanţa prelungită erodează o relaţie prin simpla lipsă a unei comunicări reale.Dragoste tânără, foc de paie.Cine are coada de paie, să nu se apropie de foc!De va fi să fie o iubire profundă şi nu doar atracţie trupească, atunci nimeni şi nimic nu-i va putea fi barieră, dar de este doar un foc de paie, atunci vei avea exact ce rămâne în urma unui foc de acest gen.Bărbatul e de foc, femeia e de paie; dracul vine şi suflă.Dragostea, bat-o norocul,Arde-ntruna ca şi focul,Dar mai mult un foc de paie... Când e fum, când vâlvătaie!