Nu mânuiesc notele mai bine decât alţi muzicieni. Dar pauzele dintre note, ah, acolo este ascunsă cu adevărat muzica!


nu-mânuiesc-notele-mai-bine-decât-alţi-muzicieni-dar-pauzele-dintre-note-ah-acolo-este-ascunsă-cu-adevărat-muzica
artur schnabelnumânuiescnotelemaibinedecâtalţimuzicienidarpauzeledintrenoteahacoloesteascunsăcuadevăratmuzicanu mânuiescmânuiesc notelenotele maimai binebine decâtdecât alţialţi muzicienidar pauzelepauzele dintredintre noteacolo esteeste ascunsăascunsă cucu adevăratadevărat muzicanu mânuiesc notelemânuiesc notele mainotele mai binemai bine decâtbine decât alţidecât alţi muzicienidar pauzele dintrepauzele dintre noteacolo este ascunsăeste ascunsă cuascunsă cu adevăratcu adevărat muzicanu mânuiesc notele maimânuiesc notele mai binenotele mai bine decâtmai bine decât alţibine decât alţi muzicienidar pauzele dintre noteacolo este ascunsă cueste ascunsă cu adevăratascunsă cu adevărat muzicanu mânuiesc notele mai binemânuiesc notele mai bine decâtnotele mai bine decât alţimai bine decât alţi muzicieniacolo este ascunsă cu adevărateste ascunsă cu adevărat muzica

Muzica-i, pe note, multă,Este cel mai bun atest,Pentru ce, cei ce-o ascultă,Îi scriu note... de protest.Muzica a fost refugiul meu. Aş putea să mă strecor în spaţiul dintre note şi să întorc spatele singurătăţii.A analiza fermecul florilor este ca şi cum ai diseca muzica, adică a analiza unul dintre acele lucruri de care este mai bine să te bucuri, decât să încerci să le înţelegi întru totul.Beethoven, Brahms, Mahler, Chopin, Schubert... sunt muzicieni. Mozart este Muzica.Wagner este cel mai răscolitor dintre muzicieni, cel care, vorbind despre zei, se adresează totuşi oamenilor şi laturii celei mai intime a fiecăruia dintre noi.Este în regulă să nu avem toate răspunsurile; este mai bine să ne recunoaştem ignoranţa decât să credem răspunsuri care ar putea fi greşite. A ne preface că ştim totul închide uşa spre a afla ce este cu adevărat acolo.