Nu locul îl mântuieşte pe om, ci voinţa lui. Adam a căzut din Rai, în timp ce Lot s-a mântuit chiar în Sodoma.


nu-locul-îl-mântuieşte-pe-om-voinţa-lui-adam-a-căzut-din-rai-în-timp-lot-s-a-mântuit-chiar-în-sodoma
sfântul efrem sirulnuloculîlmântuieştepeomvoinţaluiadamcăzutdinraiîntimplotmântuitchiarsodomanu locullocul îlîl mântuieştemântuieşte pepe omci voinţavoinţa luicăzut dindin raiîn timptimp cece lotmântuit chiarchiar înîn sodomanu locul îllocul îl mântuieşteîl mântuieşte pemântuieşte pe omci voinţa luiadam a căzuta căzut dincăzut din raiîn timp cetimp ce lotmântuit chiar închiar în sodomanu locul îl mântuieştelocul îl mântuieşte peîl mântuieşte pe omadam a căzut dina căzut din raiîn timp ce lotmântuit chiar în sodomanu locul îl mântuieşte pelocul îl mântuieşte pe omadam a căzut din rai

Nu locul îl mântuieşte pe om, ci voinţa lui. Adam a căzut chiar în rai, în timp ce Lot s-a păzit chiar în Sodoma.Adam a căzut în rai, iar Lot s-a mântuit în Sodoma.Nu locul il mantuieste pe om ci vointa lui. Adam a cazut din Rai, in timp ce Lot s-a pazit chiar in Sodoma.Dispreţuieşte farmecele acestei lumi şi iubeşte-l pe Dumnezeu şi vei trăi nevătămat ca şi Lot în Sodoma.Din coaste poate-ai reuşiSă-l faci ca lumea, chiar în Rai,Dar la Adam ar trebuiSă-i pui la urmă, ce tu n-ai!...Fii în lume ca Lot în Sodoma, unde toţi făceau fărădelegi, dar el nu-i imita şi făcea ceea ce era pe placul sfintei voinţe Dumnezeieşti. Fă şi tu aşa, nu imita ceea ce face lumea cea rea.