Nu lăsa fleacurile să-ţi tulbure liniştea minţii... Viaţa este prea preţioasă pentru a o jertfi mofturilor de-o clipă... Ignoră-le!


nu-lă-fleacurile-să-ţi-tulbure-liniştea-minţii-viaţa-este-prea-preţioasă-pentru-a-o-jertfi-mofturilor-de-o-clipă-ignoră
grenville kleisernulăsafleacurilesăţitulburelinişteaminţiiviaţaestepreapreţioasăpentrujertfimofturilordeoclipăignorălenu lăsalăsa fleacuriletulbure liniştealiniştea minţiiminţii viaţaviaţa esteeste preaprea preţioasăpreţioasă pentruo jertfijertfi mofturilornu lăsa fleacuriletulbure liniştea minţiiliniştea minţii viaţaminţii viaţa esteviaţa este preaeste prea preţioasăprea preţioasă pentrupentru a oa o jertfio jertfi mofturilortulbure liniştea minţii viaţaliniştea minţii viaţa esteminţii viaţa este preaviaţa este prea preţioasăeste prea preţioasă pentrupreţioasă pentru a opentru a o jertfia o jertfi mofturilortulbure liniştea minţii viaţa esteliniştea minţii viaţa este preaminţii viaţa este prea preţioasăviaţa este prea preţioasă pentruprea preţioasă pentru a opreţioasă pentru a o jertfipentru a o jertfi mofturilor

Viaţa e preţioasă. Viaţa e fragilă. În clipa asta eşti, în clipa următoare te-ai dus. Fiecare clipă trebuie stoarsă de tot ce se poate da, fiindcă nu ştii niciodată când se va lăsa cortina.Nu trebuie să minimalizăm fleacurile. Viaţa e prea scurtă pentru a nu fi luată în totalitate în serios.Nu permite nimănui să îţi tulbure pacea interioară şi liniştea minţii.Femeie, nu fi proastă! Căci tu eşti cea mai pură poveste. Nu îi lăsa pe alţii să-ţi mânjească paginile minţii. Eşti cea mai fină poezie. Nu îi lăsa pe alţii să te poceasca-n versurile trupului. Eşti cel mai dulce cântec. Nu îi lăsa pe alţii să îţi fure, clipă de clipă, refrenul inimii.Oricât am fi de chinuiţi, nu trebuie să încetăm o clipă de a ne jertfi pentru alţii şi mai ales pentru idee.Înţelepciunea te învaţă să te îndepărtezi de oamenii şi situaţiile care scot la suprafaţă partea întunecată din tine sau care îţi ameninţă principiile, valorile, respectul de sine şi moralitatea. Nu permite nimănui să îţi tulbure pacea interioară şi liniştea minţii.