Nu jure omul de nimic! Ca-ades un gând ţi-ai pus în cap, şi-un alt gând peste cap l-a dat.


nu-jure-omul-de-nimic-ca-ades-un-gând-ţi-ai-pus-în-cap-şi-un-alt-gând-peste-cap-l-a-dat
sofoclenujureomuldenimiccaadesungândţiaipusîncapşiunaltpestecapdatnu jurejure omulomul dede nimicun gândpus înîn capalt gândgând pestepeste capnu jure omuljure omul deomul de nimicpus în capalt gând pestegând peste capnu jure omul dejure omul de nimicalt gând peste capnu jure omul de nimic

De belele scap, nu scap,M-oi petrece, vrând-nevrând,Cu nevasta cap în cap,Cu vecina gând la gând.Ce cap măreţ, ce poză-adâncă,Pe lângă orice cap de rând!Păcat că-n somnul lui de stâncăN-a scânteiat măcar un gând.Ei tocmai terminară treabaŞi-n piele nu îşi mai încap,Dar Te-ai pierdut printre himere,Cap în lună, gând spre stele,Acum doar visezi la ele,Când nu-şi mai încap în piele;Bătrâneţile ţi-s grele,Versurile îţi dau putereSă mai speli negrul din eleTot pierdută între himere... Cap în lună, gând spre stele.Dacă îşi face apariţia un gând fără gânditor, acesta ar putea fi un E doar o părereUn gând blestematUn cap la putereDevine patrat