Nu-i spune lui Iisus că doreşti, în rugăciune, doar mângâiere. Dacă îţi acordă aceste mângâieri, mulţumeşte-I. Spune-I însă, întotdeauna, că doreşti stăruinţă în credinţă.


nu-i-spune-lui-iisus-că-doreşti-în-rugăciune-doar-mângâiere-dacă-îţi-acordă-aceste-mângâieri-mulţumeşte-i-spune-i-însă-întotdeauna
sfântul josemaria escrivanuispuneluiiisusdoreştiînrugăciunedoarmângâieredacăîţiacordăacestemângâierimulţumeşteispuneiînsăîntotdeaunadoreştistăruinţăcredinţăspune luilui iisusiisus căcă doreştiîn rugăciunedoar mângâieredacă îţiîţi acordăacordă acesteaceste mângâierică doreştidoreşti stăruinţăstăruinţă înîn credinţăspune lui iisuslui iisus căiisus că doreştidacă îţi acordăîţi acordă acesteacordă aceste mângâierică doreşti stăruinţădoreşti stăruinţă înstăruinţă în credinţă

Nu îi poţi transmite lui Dumnezeu ceea ce doreşti doar într-o zi, planificată special pentru acest lucru, după care restul săptămânii să uiţi complet de El şi de dorinţa ta; nu îi poţi transmite ceea ce îţi doreşti nici dacă ai vreo oră specială de rugăciune, după care să Îl scoţi complet din minte, până la următoarea oră de rugăciune.Dacă te simţi vreodată supărat în decursul zilei – cheam-o în ajutor pe Maica Domnului – spune doar o simplă rugăciune: Să nu doreşti noul Nokia al aproapelui tău. Să nu doreşti vila cu piscina de la munte a aproapelui tău. Să nu doreşti berea aproapelui tău. Să nu doreşti jobul aproapelui tău. Să nu doreşti Kentul aproapelui tău. Să nu doreşti Golful aproapelui tău. Ci doreşte lumina lui (dacă o are).Atunci când eşti nemulţumit, îţi doreşti întotdeauna mai mult, şi mai mult. Dorinţa ta nu poate fi nicicând satisfăcută. Însă, atunci când practici autosatisfacţia, îţi poţi spune ţie însuţi: N-am înţeles niciodată discursul ăla cu Ai un vis? Trebuie să îl protejezi. Oamenii nu pot face lucrurile singuri şi îţi vor spune şi ţie că nu eşti în stare să o faci. Dacă îţi doreşti ceva, obţine acel lucru. Punct.