Nu-i plac pachetele de Kent!Îl cred, dar fac un mic retuş:Din dragoste de pacientPreferă


nu-i-plac-pachetele-de-kentÎl-cred-dar-fac-un-mic-retuşdin-dragoste-de-pacientpreferă-ultimul-cartuş
aurel iancunuiplacpacheteledekentÎlcreddarfacunmicretuşdindragostepacientpreferăultimulcartuşplac pachetelepachetele dedar facfac unun micdragoste dede pacientpreferăultimul cartuşplac pachetele dedar fac unfac un micdragoste de pacientpreferădar fac un mic

Riguros şi competent,Cel de mine veneratul,Pentru un cartuş de Kent,Interzisu-mi-a fumatul.Clark Kent: Nu mă deranjează să ajut pentru o cauză nobilă. Doar că oamenii aceştia sunt... Martha Kent: Bătrâni şi bolnavi? Clark Kent: E greu să fac faţă. Nu putem face nimic să-i ajutăm. Martha Kent: Ai dreptate. Nu-i poţi salva de bătrâneţe şi de boală, dar nu asta contează. Îi salvezi de singurătate.ultimul retuş -pierdută printre macio sânzâianaJonathan Kent (către Clark): Ştii că nu poţi dona sânge. Clark Kent: Ştiu, tată, dar ce scuză să găsesc? Martha Kent: O să-i spui că ai o problemă în privinţa acelor, pe care, practic, chiar o ai. Clark Kent: Grozav, nu e de ajuns că mint, dar o să par şi un pămpălău.Clark Kent: Lui Chloe îi place de mine. Lana Lang: Tu ce simţi pentru ea? Clark Kent: Cred că putem fi mai mult decât prieteni. Când am văzut-o azi cu Justin am fost puţin... Lana Lang: Gelos? Clark Kent: Este ca şi când secretul a ieşit la suprafaţă si totul capătă sens. Nu-mi vine să cred că nu mi-am dat seama pană acum. Lana Lang: Uneori persoana potrivită este chiar sub ochii tăi, dar nu îţi dai seama.Marea mea dragoste au fost musicalurile de televiziune, care plac atât de mult la public. Nu se mai fac, din păcate.