Nu-i greu deloc să îmi dau seama:Regină Mamă-i Epigrama.Evident, are-un aportŞi Catrenul: Prinţ Consort.


nu-i-greu-deloc-să-îmi-dau-seamaregină-mamă-i-epigramaevident-are-un-aportŞi-catrenul-prinţ-consort
angela chiuarunuigreudelocîmidauseamareginămamăiepigramaevidentareunaportŞicatrenulprinţconsortgreu delocdeloc săsă îmiîmi dauaportŞi catrenulprinţ consortgreu deloc sădeloc să îmisă îmi daugreu deloc să îmideloc să îmi daugreu deloc să îmi dau

Nu-i greu de loc să îmi dau seama:Regină Mamă-i Epigrama.Evident, are-un aportŞi Catrenul: Prinţ Consort.Eu sunt un om foarte puternic pentru că, fiind foarte inteligent, îmi dau seama când sunt prost. Şi atunci când sunt prost, îmi iau pe unul inteligent în treaba aia lângă mine, si asta îmi dă siguranţă de putere de caracter, de morală, pentru că pot să spun: Cu cât înaintez în vârstă, cu atât îmi dau seama cât de greu este să întâlnesc un spirit înrudit.Uneori o regină trebuie să facă o alegere. Un castel cu un cavaler alb sau o luptă cu un prinţ întunecat.Sunt lucruri care mă pasionează. Încep cu plăcere câte ceva şi după un timp îmi dau seama că nu e nimic grozav, că tot ce mă exaltase e o vastă inutilitate şi că deci nu merită să te ocupi deloc. Caut întruna ceva. Nu mi-am găsit încă drumul.Din epigrama ta constatŞi-ţi adresez un virulent reproş:Catrenul tău pare semnatDe TIZUL tău... ENACHE... COCOLOŞ!