Nu există om perfect, până şi Iisus a fost un semizeu.


nu-există-om-perfect-până-şi-iisus-a-fost-un-semizeu
ruxandra larisa mureşannuexistăomperfectpânăşiiisusfostunsemizeunu existăexistă omom perfectpână şişi iisusfost unun semizeunu există omexistă om perfectpână şi iisusiisus a fosta fost unfost un semizeunu există om perfectşi iisus a fostiisus a fost una fost un semizeupână şi iisus a fostşi iisus a fost uniisus a fost un semizeu

Judecăm întotdeauna oamenii din perspectiva propriilor experienţe, ceea ce este totalmente injust, deoarece nu există două trăiri perfect asemănătoare aşa cum nu există două fiinţe perfect identice, deşi varietatea conjuncturilor poate atinge la un anumit punct perfecţiunea asemănării.În mod cert există o nouă modă. Un Iisus mai sexy este un Iisus mai acceptat.Nu există un adevăr perfect aşa cum nu există o greşeală perfectă.Ştiam şi până la Iisus Hristos că avem o obârşie divină, că suntem nemuritori cu sufletul, că este un singur Dumnezeu, spiritual, nevăzut - ştiau acestea şi dacii lui Zalmoxis, de pe meleagurile noastre - dar cu venirea lui Iisus Hristos, ca Om între oameni, în istorie, se repară structural firea omenească.Robert Langdon: Istoria arată că Iisus a fost un om extraordinar, o sursă de inspiraţie pentru oameni. Atâta tot! Acestea sunt toate dovezile necesare. Dar... când eram copil... când eram în acel puţ despre care ţi-a povestit Teabing, credeam că voi muri, Sophie! Ceea ce am făcut, a fost să mă rog. M-am rugat la Iisus să mă ţină în viaţă ca să îmi pot vedea părinţii iar, să pot merge iar la şcoală, să mă pot juca iar cu câinele meu. Câteodată mă întreb dacă eram singur acolo jos. De ce Iisus nu putea fi tată, dar să şi facă toate acele miracole?Perfecţiunea unui lucru constă în esenţa lui; există criminali perfecţi, aşa cum există oameni cu character perfect.