Nu există nimic în lume, nici măcar printre lucrurile tăcute precum praful şi pietrele, care să nu aibă o viaţă anume, o natură spirituală, o planetă specifică şi forma ei perfectă în ceruri.


nu-există-nimic-în-lume-nici-mă-printre-lucrurile-tăcute-precum-praful-şi-pietrele-care-să-nu-aibă-o-viaţă-anume-o-natură-spirituală-o
isaac lurianuexistănimicînlumenicimăcarprintrelucruriletăcuteprecumprafulşipietrelecarenuaibăviaţăanumenaturăspiritualăplanetăspecificăformaeiperfectăcerurinu existăexistă nimicnimic înîn lumenici măcarmăcar printreprintre lucrurilelucrurile tăcutetăcute precumprecum prafulpraful şişi pietrelecare săsă nunu aibăaibă oo viaţăviaţă anumeo naturănatură spiritualăo planetăplanetă specificăspecifică şişi formaforma eiei perfectăperfectă înîn cerurinu există nimicexistă nimic înnimic în lumenici măcar printremăcar printre lucrurileprintre lucrurile tăcutelucrurile tăcute precumtăcute precum prafulprecum praful şipraful şi pietrelecare să nusă nu aibănu aibă oaibă o viaţăo viaţă anumeo natură spiritualăo planetă specificăplanetă specifică şispecifică şi formaşi forma eiforma ei perfectăei perfectă înperfectă în ceruri

Căsătoria Perfectă trebuie să se efectueze în cele Şapte Planuri de Conştiinţă Cosmică. Există cupluri care nu ajung nici măcar până la planul Astral; atunci nu există, nici măcar, atracţia sexuală; acelea sunt adevărate eşecuri. Acest tip de Căsătorii se bazează, exclusiv, pe contractul de căsătorie.Eu nu sunt făcut pentru nici o femeie, nici o femeie nu e făcută pentru mine, şi oricare ar crede-o aceasta, ar fi nenorocită. Nu iubesc nimic pentru că nu cred în nimic şi prea greoi pentru a lua vreun lucru precum se prezintă, eu nu am privirea ce înfrumuseţează lumea, ci aceea care vede numai răul, numai defectele, numai partea umbrei. Sătul de viaţă fără a fi trăit vreodată, neavând un interes adevărat pentru nimic în lume, nici pentru mine însumi, şira spinării morale e ruptă la mine, sunt moraliceşte deşălat. Şi Dta mă iubeşti încă, şi Dta nu vezi că sunt imposibil, că-ţi arunci simţirea unui om care nu e-n stare nici de-a-ţi fi recunoscător măcar?Existenţa noastră în corp ne face, în cele mai multe cazuri, să uităm motivul pentru care am venit aici. Corpul nu are nici o aspiraţie spirituală. El are nevoie numai de satisfacţii materiale pentru ca să existe în această lume. El are nevoie de mâncare, băutură, sex şi, de fapt, de tot ceea ce un animal are nevoie. Partea spirituală nu apare în primele luni de viaţă ale omului şi acesta este motivul pentru care el s-a născut în realitatea aceasta, iar, din punctul lui de vedere, partea spirituală nu există deloc.În ochii săi strălucea reflexia celei mai frumoase planete din Univers - o planetă care nu este nici prea caldă, nici prea rece; care are apă în stare lichidă pe suprafaţa sa şi unde gravitaţia este tocmai potrivită pentru fiinţele umane, iar atmosfera este perfectă pentru ca ei să poată să respire, unde există munţi şi deşerturi şi oceane şi insule şi păduri şi copaci şi păsări şi plante şi animale şi insecte şi oameni - o mulţime de oameni. Unde există viaţă. O mică parte din ea, probabil, inteligentă.Motivarea moral-spirituală are în vedere satisfacerea aspiraţiilor şi aşteptărilor de natură moral-spirituală, ce vizează în primul rând sistemul lor de valori, atitudinile şi comportamentele salariaţilor. În realizarea motivării moral-spirituale, se folosesc motivaţiile de natură morală: acordarea de către manageri a încrederii în salariaţi, exprimarea de mulţumiri şi laude, efectuarea de evaluări a contribuţiei cu caracter general sau sub forma de critici, lansarea de avertismente, mustrări.În asemenea măsură natura ne delectează şi abundă în varietate, încât printre copacii ei nu există nici unul care să fie exact la fel cu altul; şi nici printre plante, printre ramuri, printre fructe şi frunze nu vei afla nici una similară cu alta.