Nu doar deciziile pe care le luăm ne afectează, ci şi cele pe care le amânăm. Sau, mai rău, pe care nu le luăm.


nu-doar-deciziile-pe-care-luăm-ne-afectează-şi-cele-pe-care-amânăm-sau-mai-rău-pe-care-nu-luăm
teodor burnarnudoardeciziilepecareluămneafecteazăşiceleamânămsaumairăunuluămnu doardoar deciziiledeciziile pepe carecare lele luămluăm nene afecteazăşi celecele pepe carecare lele amânămmai răupe carecare nunu lele luămnu doar deciziiledoar deciziile pedeciziile pe carepe care lecare le luămle luăm neluăm ne afecteazăci şi celeşi cele pecele pe carepe care lecare le amânămpe care nucare nu lenu le luămnu doar deciziile pedoar deciziile pe caredeciziile pe care lepe care le luămcare le luăm nele luăm ne afecteazăci şi cele peşi cele pe carecele pe care lepe care le amânămpe care nu lecare nu le luămnu doar deciziile pe caredoar deciziile pe care ledeciziile pe care le luămpe care le luăm necare le luăm ne afecteazăci şi cele pe careşi cele pe care lecele pe care le amânămpe care nu le luăm

Hitler nu s-ar fi născut dacă cineva zicea Da în loc de Nu, sau Nu în loc de Da. Deciziile noastre sunt cu mult mai importante decât motivul pentru care le luăm.Nu există caracter, oricât de bun şi de plăcut, care să nu poată fi distrus prin ridiculizare, oricât de umilă şi de lipsită de profunzime ar fi aceasta. Să luăm exemplul măgarului: caracterul lui este impecabil, nu există animal mai umil pe lumea aceasta, şi iată, totuşi, ce-a făcut din el ridiculizarea. În loc să luăm drept compliment situaţia în care suntem numiţi măgari, noi o luăm în tragic.Universul aplică un mecanism extrem de interesant pentru a ne ajuta să luăm deciziile cele mai corecte în mod spontan. Acest mecanism este legat de senzaţiile noastre corporale.Cu toţii dorim lucruri pe care nu le putem obţine. Faptul că acceptăm această situaţie dovedeşte că suntem oameni maturi, inteligenţi. Încercăm toţi să luăm din viaţă ce putem. Şi dacă în cea mai mare parte a vieţii n-am avut nimic, ne luăm revanşa atunci când se iveşte ocazia.Cred că trebuie să luăm în serios ce facem, fără să ne luăm în serios pe noi înşine. E cea mai bună combinaţie...Tasha Yar: Moartea este starea în care mai trăim doar în amintirea altora, de aceea nu este un sfârşit. Nu ne luăm rămas-bun, rămânem doar ca amintiri plăcute.