Nu banii dau naştere unei idei, ci ideea dă naştere banilor.


nu-banii-dau-naştere-unei-idei-ideea-dă-naştere-banilor
w.j. cameronnubaniidaunaştereuneiideiideeabanilornu baniibanii daudau naşterenaştere uneiunei ideici ideeaideea dădă naşterenaştere banilornu banii daubanii dau naşteredau naştere uneinaştere unei ideici ideea dăideea dă naşteredă naştere banilornu banii dau naşterebanii dau naştere uneidau naştere unei ideici ideea dă naştereideea dă naştere banilornu banii dau naştere uneibanii dau naştere unei ideici ideea dă naştere banilor

Singurele idei cu adevărat proaste sunt cele care mor fără să dea naştere altor idei.Un corp care se mişcă nu dă naştere unui alt corp, ci umbrei, mişcarea sunetului nu dă naştere altui sunet, ci ecoului, mişcarea nefiinţei nu dă naştere nefiinţei, ci fiinţei.Poetul e din naştere, fără îndoială. Dar ceea ce e din naştere la adevăratul poet, nu e dispoziţia pentru forma goală a ritmului şi a rimei, ci nemărginita iubire a tot ce este cugetare şi simţire omenească, pentru ca din perceperea lor acumulată să se desprindă ideea emoţională spre a se înfăţişa în forma frumosului.Despică trunchiul unui cireş şi nu vei găsi nici o floare, dar adierile primăverii dau naştere unei miriade de flori.Orgoliosul trebuie suspectat că nu posedă destulă ştiinţă. Adevărata ştiinţă îl face pe om modest. Spicele goale îşi îndreaptă capetele spre cer trufaşe, în timp ce spicele pline se apleacă spre pământ, muma lor. Orgoliul şi ignoranţa dau naştere urii, invidiei, răutăţii, aşa cum înţelegerea şi cunoaşterea dau naştere iubirii şi creaţiei. Cu cât cunoşti mai bine, cu atât iubeşti mai mult.Copilul aduce la lumină ceea ce se petrece în inconştientul părinţilor, ceea ce aceştia nu ştiu, ceea ce ignoră în legătură cu ei înşişi. Iată de ce venirea pe lume a unui copil presupune întotdeauna să îţi pui întrebări, uneori la modul dureros. Zămislirea unui copil nu este doar o naştere trupească, ci şi o naştere simbolică, o naştere de limbaj.