Nu am decât prezentul şi numai el mă interesează. Dacă vei putea rămâne mereu în prezent, vei fi un om fericit.


nu-am-decât-prezentul-şi-numai-el-mă-interesează-dacă-vei-putea-rămâne-mereu-în-prezent-vei-fi-un-om-fericit
paulo coelhonuamdecâtprezentulşinumaielintereseazădacăveiputearămânemereuînprezentfiunomfericitnu amam decâtdecât prezentulprezentul şişi numainumai elel mămă intereseazădacă veivei puteaputea rămânerămâne mereumereu înîn prezentvei fifi unun omom fericitnu am decâtam decât prezentuldecât prezentul şiprezentul şi numaişi numai elnumai el măel mă intereseazădacă vei puteavei putea rămâneputea rămâne mereurămâne mereu înmereu în prezentvei fi unfi un omun om fericitnu am decât prezentulam decât prezentul şidecât prezentul şi numaiprezentul şi numai elşi numai el mănumai el mă intereseazădacă vei putea rămânevei putea rămâne mereuputea rămâne mereu înrămâne mereu în prezentvei fi un omfi un om fericitnu am decât prezentul şiam decât prezentul şi numaidecât prezentul şi numai elprezentul şi numai el măşi numai el mă intereseazădacă vei putea rămâne mereuvei putea rămâne mereu înputea rămâne mereu în prezentvei fi un om fericit

Nu continua niciodată să lucrezi pe un post care nu îţi place. Dacă eşti fericit cu ceea ce faci, te vei iubi, vei avea pace interioară. Şi dacă ai aşa ceva, vei avea mai mult succes decât ţi-ai putea vreodată imagina.Când vei face pace completă cu trecutul, vei putea înţelege ce înseamnă prezentul, iar atunci îţi vei construi conştient viitorul.Dacă nu te îndrepţi spre ceea ce-ţi doreşti, nu vei avea acel lucru niciodată. Dacă nu ceri, răspunsul va fi întotdeauna nu. Dacă nu faci nici un pas înainte, vei rămâne mereu în acelaşi loc.Nu vei fi niciodată fericit dacă vei continua să cauţi ce este fericirea. Nu vei trăi niciodată dacă vei căuta sensul vieţii.Te vei uni cu ceea ce remarci şi, dacă vei observa mereu că este un eşec şi vei considera că vremurile sunt grele, vei suporta consecinţele logice.Sfatul meu este să te căsătoreşti. Dacă vei avea o nevastă bună, vei fi fericit; dacă nu, vei deveni filosof.