Nu ajunge să cunoşti notele şi procedeele instrumentale.


nu-ajunge-să-cunoşti-notele-şi-procedeele-instrumentale
sergiu celibidachenuajungecunoştinoteleşiprocedeeleinstrumentalenu ajungeajunge săsă cunoşticunoşti notelenotele şişi procedeeleprocedeele instrumentalenu ajunge săajunge să cunoştisă cunoşti notelecunoşti notele şinotele şi procedeeleşi procedeele instrumentalenu ajunge să cunoştiajunge să cunoşti notelesă cunoşti notele şicunoşti notele şi procedeelenotele şi procedeele instrumentalenu ajunge să cunoşti noteleajunge să cunoşti notele şisă cunoşti notele şi procedeelecunoşti notele şi procedeele instrumentale

Dacă-ţi cunoşti adversarul şi dacă te cunoşti pe tine, atunci poţi să duci o sută de bătălii fără să existe un pericol. Dacă te cunoşti pe tine, dar nu-ţi cunoşti adversarul, atunci şansele tale de a câştiga sau de a pierde sunt egale. Dacă nu te cunoşti nici pe tine şi nici nu-ţi cunoşti adversarul, atunci veţi fi învins în orice bătălie.În practicarea cântecului şi a muzicii instrumentale trebuie procedat cu moderaţie.Când te eliberezi complet de dorinţa de a ajunge undeva, îţi oferi ocazia să cunoşti cu adevărat locul în care te afli.Din toate câte sunt pe lume,Nu-i una fără semn anume:După miros cunoşti o floare;Cunoşti un fruct după savoare;Un geniu după o gândire,Şi steaua după o sclipire;Pe-un om de duh, pe cum priveşteŞi pe neghiob pe cât vorbeşte;Cunoşti o pasăre pe glas;Copoiul de vânat pe nas;Un câine ori un om turbatPe bale şi lătrat;Cunoşti o fiarăDupă gheară;După un fluier, pe mierloi;După mai multe... pe ciocoi.Poţi să stai alături de cineva o viaţă de om şi să realizezi că nu-l cunoşti deloc, dar poţi să cunoşti pe cineva de foarte puţin timp şi să simţi că-l cunoşti de-o viaţă.E mai uşor să cunoşti omul în general, decât să cunoşti un om, luat aparte.