Nu aş dori să fac o gafă,E-un zvon pornit de la găină;Cocoşul meu s-a dat la scroafă,Şi-a contractat gripa porcină!


nu-aş-dori-să-fac-o-gafăe-un-zvon-pornit-de-găinăcocoşul-meu-s-a-dat-scroafăŞi-a-contractat-gripa-porcină
valentin davidnudorifacgafăeunzvonpornitdegăinăcocoşulmeudatscroafăŞiacontractatgripaporcinănu aşaş doridori săsă facfac ozvon pornitpornit dede ladat lacontractat gripagripa porcinănu aş doriaş dori sădori să facsă fac ozvon pornit depornit de lacontractat gripa porcinănu aş dori săaş dori să facdori să fac ozvon pornit de lanu aş dori să facaş dori să fac o

Dacă vrei să-ţi dau şoriciuFă şi tu un sacrificiu:Vreau să mă scuteşti de vinăCă v-am dat gripa porcină.Fi'n' că porcul e de vinăC-a adus gripa porcină,O să vadă el, vă spun,Ce păţeşte... la Crăciun!Porcii au o mare vină:Pe-oameni i-au îmbolnăvit;Eu mă-întreb acum uimitFac şi ei gripa porcină?!De când Eu nu fac aici pe bosul,Nici nu dau apă de duşcă,Da-n casa mea cântă cocoşul,Cocoşul de la puşcă.Gripa nouă-i sub control.O spun mulţi, dar mai nasolVa fi numai când va trece, Că urmează gripa zece.