Nu înţelegea de ce i-au trebuit atâtea cuvinte pentru a-i explica ce simţi în război, când un singur cuvânt putea să fie de ajuns: frică.


nu-înţelegea-de-i-trebuit-atâtea-cuvinte-pentru-a-i-explica-simţi-în-război-când-un-singur-cuvânt-putea-să-fie-de-ajuns-frică
gabriel garcia marqueznuînţelegeadeiautrebuitatâteacuvintepentruaiexplicasimţiînrăzboicândunsingurcuvântputeafieajunsfricănu înţelegeaînţelegea dede cetrebuit atâteaatâtea cuvintecuvinte pentruexplica cece simţisimţi înîn războicând unun singursingur cuvântcuvânt puteaputea săsă fiefie dede ajunsnu înţelegea deînţelegea de cetrebuit atâtea cuvinteatâtea cuvinte pentruexplica ce simţice simţi însimţi în războicând un singurun singur cuvântsingur cuvânt puteacuvânt putea săputea să fiesă fie defie de ajunsnu înţelegea de cetrebuit atâtea cuvinte pentruexplica ce simţi înce simţi în războicând un singur cuvântun singur cuvânt puteasingur cuvânt putea săcuvânt putea să fieputea să fie desă fie de ajunsexplica ce simţi în războicând un singur cuvânt puteaun singur cuvânt putea săsingur cuvânt putea să fiecuvânt putea să fie deputea să fie de ajuns

Pentru oricine se teme de ceva sau se simte prea singur sau este nefericit, cea mai bună metodă este să se ducă undeva în natură, unde să fie complet singur, singur cu cerul, cu natura şi cu Dumnezeu. Atunci, abia atunci simţi că totul e aşa cum trebuie să fie şi simţi că Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să fie fericiţi.Când m-au văzut în costumul meu spaţial şi paraşuta atârnând alături, de cum am ajuns, au început să se îndepărteze de frică. Le-am spus, nu vă fie frică, eu sunt un sovietic ca voi, care a coborât din spaţiu şi trebuie să găseasc un telefon pentru a apela Moscova!Naţiunile au devenit lipsite de importanţă din cauza armelor nucleare. Dacă lumea poate fi distrusă în doar câteva minute, singura alternativă poate fi ca întreaga lume să fie unită. Acum nu mai poate rămâne divizată; divizarea sa este periculoasă, întrucât divizarea se poate transforma în război în orice clipă. Divizarea nu poate fi tolerată. Numai un singur război este de ajuns pentru a distruge totul şi nu a mai rămas mult timp pentru ca omul să înţeleagă că trebuie să creăm o lume în care să nu existe nici cea mai mică posibilitate a unui război.Cine vrea să explice Vicontele de Valmont: Aşadar, da sau nu? De tine depinde, desigur. Mă voi limita să remarc că un răspuns negativ va fi interpretat ca o declaraţie de război. Un singur cuvânt, atât trebuie. Marchiza de Merteuil: Bine. Război!Vedem că celor ce navighează pe mare nu li se spune izbaviţi pentru că au parcurs atâtea şi atâtea mile, ci doar când au ajuns în port şi calcă pe pământ.