Nouă din zece femei se îndrăgostesc de bărbaţi înainte de a ajunge în patul lor. Nouă din zece bărbaţi nu se îndrăgostesc de femei până nu le testează sexual.


nouă-din-zece-femei-se-îndrăgostesc-de-bărbaţi-înainte-de-a-ajunge-în-patul-lor-nouă-din-zece-bărbaţi-nu-se-îndrăgostesc-de-femei-până
simona catrinanouădinzecefemeiseîndrăgostescdebărbaţiînainteajungeînpatullornupânătesteazăsexualnouă dindin zecezece femeifemei sese îndrăgostescîndrăgostesc dede bărbaţibărbaţi înainteînainte deajunge înîn patulpatul lornouă dindin zecezece bărbaţibărbaţi nunu sese îndrăgostescîndrăgostesc dede femeifemei pânăpână nunu lele testeazătestează sexualnouă din zecedin zece femeizece femei sefemei se îndrăgostescse îndrăgostesc deîndrăgostesc de bărbaţide bărbaţi înaintebărbaţi înainte dede a ajungea ajunge înajunge în patulîn patul lornouă din zecedin zece bărbaţizece bărbaţi nubărbaţi nu senu se îndrăgostescse îndrăgostesc deîndrăgostesc de femeide femei pânăfemei până nupână nu lenu le testeazăle testează sexual

Inima unei femei vede mai bine decât zece bărbaţi.Aveam sentimentul că fata mă hipnotizase, însă subtil. Sincer şi nu din cinism, crezusem până atunci că un bărbat şi o femeie ştiau din primele zece minute dacă vor sau nu să facă dragoste împreună şi că timpul care se scurgea până la împlinire nu era decât o taxă pe care o plăteau pentru a fi mulţumiţi şi care în nouă cazuri din zece era exagerată.Când eram tânăr, am observat că nouă din zece lucruri pe care le făceam eşuau. Şi cum nu am vrut să eşuez, am muncit de zece ori mai mult.De ce în închisori se află mai mulţi bărbaţi decât femei? Pentru că în Biserică sunt mai multe femei decât bărbaţi.Nu căuta niciodată să intri în bucluc. Dacă stai cuminte în banca ta, în nouă cazuri din zece, cineva îl va intercepta înainte să ajungă la tine.Am făcut o mare greşeală. Coşmarul meu constă în sentimentul că sunt pierdut într-un ocean alcătuit din sângele nenumăratelor victime. Dar e prea târziu ca să mai dăm înapoi. Ca ţara noastră, Rusia, să fie salvată, ar fi nevoie de bărbaţi ca Francesco d'Assisi. Cu zece bărbaţi ca el, am fi salvat Rusia.