Ninotchka: Sunt atât de fericită! Atât de fericită! Nimeni nu poate fi atât de fericit fără să plătească pentru asta.


ninotchka-sunt-atât-de-fericită-atât-de-fericită-nimeni-nu-poate-fi-atât-de-fericit-fără-să-plătească-pentru-asta
ninotchkaninotchkasuntatâtdefericităatâtnimeninupoatefifericitfărăplăteascăpentruastasunt atâtatât dede fericităatât dede fericitănimeni nunu poatepoate fifi atâtatât dede fericitfericit fărăfără săsă plăteascăplătească pentrupentru astasunt atât deatât de fericităatât de fericitănimeni nu poatenu poate fipoate fi atâtfi atât deatât de fericitde fericit fărăfericit fără săfără să plăteascăsă plătească pentruplătească pentru astasunt atât de fericitănimeni nu poate finu poate fi atâtpoate fi atât defi atât de fericitatât de fericit fărăde fericit fără săfericit fără să plăteascăfără să plătească pentrusă plătească pentru astanimeni nu poate fi atâtnu poate fi atât depoate fi atât de fericitfi atât de fericit fărăatât de fericit fără săde fericit fără să plăteascăfericit fără să plătească pentrufără să plătească pentru asta

M-a atins... M-a atins o iubire teribilă, puternică, atât de puternică încât târăşte totul după ea, totul: şi răul şi binele. M-a atins! Şi eu sunt atât de slabă! Nu îl iubesc pentru a-l avea lângă mine, pentru a fi fericită, pentru a mă face mai frumoasă, pentru a mă simţi minunat. Îl iubesc pentru că nu ştiu cum ar fi să nu-l iubesc. Îl iubesc pentru că altfel ar trebui să-l urăsc, sau, şi mai rău, să-l uit. Şi eu nu îmi pot permite asta!Elle Woods: Nu ştiam că pot fi atât de fericită chiar şi fără să fac vreo datorie pe cardul de credit!Sunt atât de fericită. Nu mi-aş putea dori nimic mai mult... decât sâni mari.O femeie care nu este fericită cu ea însăşi, nu poate fi fericită pentru altcineva.O memorie fericită este o însuşire aleasă, dar sunt unele împrejurări, când ar fi de dorit ca ea să nu ne servească atât de prompt.Kelly: Sunt atât de fericită, încât o să-i dau lui tati portofelul înapoi. Bud: Dar o să păstrăm banii, da?