Nimic nu poate fi realizat în practică dacă mai întâi nu a fost conceput şi realizat în imaginaţie.


nimic-nu-poate-fi-realizat-în-practică-dacă-mai-întâi-nu-a-fost-conceput-şi-realizat-în-imaginaţie
colin turnernimicnupoatefirealizatînpracticădacămaiîntâifostconceputşiimaginaţienimic nunu poatepoate fifi realizatrealizat înîn practicăpractică dacădacă maimai întâiîntâi nufost conceputconceput şişi realizatrealizat înîn imaginaţienimic nu poatenu poate fipoate fi realizatfi realizat înrealizat în practicăîn practică dacăpractică dacă maidacă mai întâimai întâi nunu a fosta fost conceputfost conceput şiconceput şi realizatşi realizat înrealizat în imaginaţienimic nu poate finu poate fi realizatpoate fi realizat înfi realizat în practicărealizat în practică dacăîn practică dacă maipractică dacă mai întâidacă mai întâi nuîntâi nu a fostnu a fost conceputa fost conceput şifost conceput şi realizatconceput şi realizat înşi realizat în imaginaţienimic nu poate fi realizatnu poate fi realizat înpoate fi realizat în practicăfi realizat în practică dacărealizat în practică dacă maiîn practică dacă mai întâipractică dacă mai întâi numai întâi nu a fostîntâi nu a fost conceputnu a fost conceput şia fost conceput şi realizatfost conceput şi realizat înconceput şi realizat în imaginaţie

La început, oamenii refuză să creadă că un lucru nou şi ciudat poate fi realizat. Apoi încep să spere că acesta poate fi realizat. Apoi văd că acesta poate fi realizat. În final acesta este realizat şi toată lumea se miră că de ce acest lucru nu a fost realizat cu mult timp în urmă.Orice lucru conceput de minte poate fi realizat.Un amator astronom, cari voeşte să întreprindă un studiu sistematic asupra stelelor variabile, de comparaţiunea mărimilor stelare se va servi. Dacă la început aceasta pare greu de realizat, aproape cu neputinţă, cu timpul, cu puţină practică, nimic nu e mai uşor, mai instructiv şi în acelaşi timp mai plăcut ca obsevarea stelelor variabile.Toate persoanele care au realizat lucruri măreţe au avut un ţel măreţ, s-au concentrat pe un scop care părea mare, uneori imposibil de realizat.Entuziasmul este mama efortului, iar fără el nimic măreţ nu a fost realizat vreodată.Optimismul este credinţa care duce la îndeplinire. Nimic nu poate fi realizat fără speranţă şi încredere.