Nimic nu poate înfrumuseţa chipul nostru, alurele şi manierele noastre ca dorinţa de a răspândi în jurul nostru bucuria şi nu tristeţea.


nimic-nu-poate-înfrumuseţa-chipul-nostru-alurele-şi-manierele-noastre-ca-dorinţa-de-a-răspândi-în-jurul-nostru-bucuria-şi-nu-tristeţea
ralph waldo emersonnimicnupoateînfrumuseţachipulnostrualureleşimanierelenoastrecadorinţaderăspândiînjurulnostrubucuriatristeţeanimic nunu poatepoate înfrumuseţaînfrumuseţa chipulchipul nostrualurele şişi manierelemanierele noastrenoastre caca dorinţadorinţa derăspândi înîn juruljurul nostrunostru bucuriabucuria şişi nunu tristeţeanimic nu poatenu poate înfrumuseţapoate înfrumuseţa chipulînfrumuseţa chipul nostrualurele şi maniereleşi manierele noastremanierele noastre canoastre ca dorinţaca dorinţa dede a răspândia răspândi înrăspândi în jurulîn jurul nostrujurul nostru bucurianostru bucuria şibucuria şi nuşi nu tristeţeanimic nu poate înfrumuseţanu poate înfrumuseţa chipulpoate înfrumuseţa chipul nostrualurele şi manierele noastreşi manierele noastre camanierele noastre ca dorinţanoastre ca dorinţa dedorinţa de a răspândide a răspândi îna răspândi în jurulrăspândi în jurul nostruîn jurul nostru bucuriajurul nostru bucuria şinostru bucuria şi nubucuria şi nu tristeţeanimic nu poate înfrumuseţa chipulnu poate înfrumuseţa chipul nostrualurele şi manierele noastre caşi manierele noastre ca dorinţamanierele noastre ca dorinţa deca dorinţa de a răspândidorinţa de a răspândi înde a răspândi în jurula răspândi în jurul nostrurăspândi în jurul nostru bucuriaîn jurul nostru bucuria şijurul nostru bucuria şi nunostru bucuria şi nu tristeţea

Tristeţea privirii noastre în noi şi în jurul nostru: văzând cât de bine se face răul şi cât de rău se face binele.Toată căldura din jurul nostru, toată lumina şi bucuria vieţii noastre ni le aduce dragostea! Fără ea nu am observa soarele răsărind, copacii înflorind, n-am auzi păsările cum cântă, n-am trăi cu adevărat!...A meritat să existămca să ne întâlnim.Sărutul nostru a pecetluittăcerea veşnică.Nu mai rămâne golnici măcar un colţ trandafiriual celulelor noastre.Nimic altceva.Nimic altceva.să plece umbrele şi luminilede pe fruntea ta fragedă.Aruncă în foccununile uscate de laurce zbârcesc strălucireaiatacului dragostei noastre.Ce va adăuga o diademăla diademapărului nostru dezmierdat de sărutări?Se înnoptează.O fulgurare albă pluteşteBertrand: Da, într-adevăr, ştim ce gândeşte Miss Jarmond despre şcolile noastre, despre spitalele noastre, despre nesfârşitele noastre greve, despre vacanţele noastre, despre instalaţiile noastre sanitare, despre serviciul nostru poştal, televiziunea noastră, politica noastră, rahatul nostru de câine de pe trotuare.Dorinţele, sunt mici lumini care lumineaza drumul nostru, atunci când viaţa, pentru un motiv oarecare, stinge lumina din jurul nostru.Dificultatea de a discerne între bine şi rău constă în faptul că adevăratul rău – egoul nostru – ne pare a fi bun. Suntem obişnuiţi să tratăm ego-urile noastre ca pe mijloace de evoluţie. De fapt, plăcerile noastre, mijloacele noastre de trai, propria noastră Esenţă şi sinele nostru personal, sunt simţite în ego-urile noastre.