Nimeni nu poate fi un arhitect dacă nu este totodată un mare sculptor sau pictor. Cel care nu e sculptor sau pictor, poate fi cel mult un constructor.


nimeni-nu-poate-fi-un-arhitect-dacă-nu-este-totodată-un-mare-sculptor-sau-pictor-cel-care-nu-e-sculptor-sau-pictor-poate-fi-cel-mult-un
john ruskinnimeninupoatefiunarhitectdacăestetotodatămaresculptorsaupictorcelcarepictorcelmultconstructornimeni nunu poatepoate fifi unun arhitectarhitect dacădacă nunu esteeste totodatătotodată unun maremare sculptorsau pictorcel carecare nunu ee sculptorsau pictorpoate fifi celcel multmult unun constructornimeni nu poatenu poate fipoate fi unfi un arhitectun arhitect dacăarhitect dacă nudacă nu estenu este totodatăeste totodată untotodată un mareun mare sculptormare sculptor sausculptor sau pictorcel care nucare nu enu e sculptore sculptor sausculptor sau pictorpoate fi celfi cel multcel mult unmult un constructor

Scriitorul visează să fie un sculptor de cuvinte şi un pictor de idei. -Paul Carvel
scriitorul-visează-să-fie-un-sculptor-de-cuvinte-şi-un-pictor-de-idei
Compozitor, sculptor, pictor, poet, învăţat, profet, aceştia sunt făcătorii lumii de după această lume, arhitecţii Paradisului. -James Allen
compozitor-sculptor-pictor-poet-învăţat-profet-aceştia-sunt-făcătorii-lumii-de-după-această-lume-arhitecţii-paradisului
Sculptura este cel mai bun comentariu pe care un pictor îl poate face la o pictură. -Pablo Picasso
sculptura-este-cel-mai-bun-comentariu-pe-care-un-pictor-îl-poate-face-o-pictură