Nimeni nu este mai puţin pregătit pentru ziua de mâine ca acela care are convingerile cele mai rigide despre ceea ce va aduce acest mâine.


nimeni-nu-este-mai-puţin-pregătit-pentru-ziua-de-mâine-ca-acela-care-are-convingerile-cele-mai-rigide-despre-ceea-va-aduce-acest-mâine
watts wackernimeninuestemaipuţinpregătitpentruziuademâinecaacelacareareconvingerilecelerigidedespreceeavaaduceacestmâinenimeni nunu esteeste maimai puţinpuţin pregătitpregătit pentrupentru ziuaziua dede mâinemâine caca acelaacela carecare areare convingerileconvingerile celecele maimai rigiderigide despredespre ceeaceea cece vava aduceaduce acestacest mâinenimeni nu estenu este maieste mai puţinmai puţin pregătitpuţin pregătit pentrupregătit pentru ziuapentru ziua deziua de mâinede mâine camâine ca acelaca acela careacela care arecare are convingerileare convingerile celeconvingerile cele maicele mai rigidemai rigide desprerigide despre ceeadespre ceea ceceea ce vace va aduceva aduce acestaduce acest mâinenimeni nu este mainu este mai puţineste mai puţin pregătitmai puţin pregătit pentrupuţin pregătit pentru ziuapregătit pentru ziua depentru ziua de mâineziua de mâine cade mâine ca acelamâine ca acela careca acela care areacela care are convingerilecare are convingerile celeare convingerile cele maiconvingerile cele mai rigidecele mai rigide despremai rigide despre ceearigide despre ceea cedespre ceea ce vaceea ce va aducece va aduce acestva aduce acest mâinenimeni nu este mai puţinnu este mai puţin pregătiteste mai puţin pregătit pentrumai puţin pregătit pentru ziuapuţin pregătit pentru ziua depregătit pentru ziua de mâinepentru ziua de mâine caziua de mâine ca acelade mâine ca acela caremâine ca acela care areca acela care are convingerileacela care are convingerile celecare are convingerile cele maiare convingerile cele mai rigideconvingerile cele mai rigide desprecele mai rigide despre ceeamai rigide despre ceea cerigide despre ceea ce vadespre ceea ce va aduceceea ce va aduce acestce va aduce acest mâine

Ea mă întreabă de ce o plac.La fel de bine ar putea întrebaDe ce respir.Poate mâine nu voi mai respiraSau ea n-o să-mi mai placă.Poate mâine mareea nu va mai exista.Poate ziua de mâine nu va mai aduce Alte curcubeie.Poate mâine ea va încetaSă-mi pună întrebări fără rost.Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să acumuleze lucruri pentru ziua de mâine, ci să împărtăşească fără discriminare, cu scandaloasa şi sfânta încredere că Dumnezeu va oferi pentru ziua de mâine. De aceea nu trebuie să depozităm lucrurile în hambare, mai ales dacă există cineva care are nevoie.Trăim vremuri în care, din păcate, bucata de pâine de mâine valorează mai mult decât ziua de mâine în sine.Ziua prezentă este şansa de a face ca ziua de mâine să fie aşa cum doreşti. Este ultima ta şansă de a influenţa şi a schimba în bine rezultatele pe care cu siguranţă le vei primi mâine.Astăzi îmbrăcat cu profir, iar mâine dus la mormânt. Astăzi în multe avuţii, iar mâine în coşciug. Astăzi cu cei ce-l linguşesc, iar mâine cu viermii. Astăzi este, iar mâine nu mai este. Astăzi se mândreşte, iar peste puţin se tânguie. Nesuferit când este fericit şi nemângâiat in nenorociri. Nu se cunoaşte pe sine, dar cercetează pe cele peste puterile lui. Nu ştie cele de faţă, dar cugetă la cele viitoare. Prin fire muritor, dar cu firea lui cea semeaţă se socoate că-i veşnic. Supus la tot felul de boli, locaş lesne de străbătut de orice fel de patimă, locuinţă bine primitoare a oricărei supărări.Aşa arată un budoar în 1837: o etalare de mărfuri care atrag privirile, ca şi cum un duşman ar ameninţa această societate - cea mai schimbătoare din lume şi care ea însăşi aduce multe schimbări. De ce nu găseşti nimic intim, nimic care să te împingă la reverie? De ce?... Pentru că nimeni nu este sigur de ziua lui de mâine şi fiecare caută să se bucure de viaţă ca un uzufructuar risipitor.