Nimeni nu era frumoasă ca tine, în clipa aceea trecătoare în care te-am iubit o viaţă.


nimeni-nu-era-frumoasă-ca-tine-în-clipa-aceea-trecătoare-în-care-te-am-iubit-o-viaţă
angel gonzaleznimeninuerafrumoasăcatineînclipaaceeatrecătoarecareteamiubitviaţănimeni nunu eraera frumoasăfrumoasă caca tineîn clipaclipa aceeaaceea trecătoaretrecătoare înîn careiubit oo viaţănimeni nu eranu era frumoasăera frumoasă cafrumoasă ca tineîn clipa aceeaclipa aceea trecătoareaceea trecătoare întrecătoare în careiubit o viaţănimeni nu era frumoasănu era frumoasă caera frumoasă ca tineîn clipa aceea trecătoareclipa aceea trecătoare înaceea trecătoare în carenimeni nu era frumoasă canu era frumoasă ca tineîn clipa aceea trecătoare înclipa aceea trecătoare în care

Cred că dacă te-am iubit vreodată la culme, a fost în clipa aceea, deoarece eu abdicasem: nu mai existam decât pentru tine!Tu n-ai iubit niciodată pe nimeni, decât pe tine; dar Narcis nu era hermafrodit.Când mă vei chema la Tine în clipa Judecăţii şi mă vei întreba:Dacă cineva îşi imaginează că un altul îşi apropie lucrul iubit prin aceeaşi legătură de amiciţie sau printr-una mai strânsă decât aceea prin care şi-l câştigase numai pentru el, va fi afectat de ură faţă de însuşi lucrul iubit, şi va fi invidios pe celălalt. Această ură faţă de lucrul iubit, legată de invidie se numeşte gelozie, care, de aceea, nu este decât o şovăială a sufletului născută dintr-o iubire şi, în acelaşi timp, dintr-o ură, însoţită de ideea altuia pe care îl invidiem. Apoi, această ură faţă de lucrul iubit va fi mai mare, în raport cu bucuria de care gelosul obişnuia să fie afectat de iubirea pe care i-o dădea la rândul său lucrul iubit, şi de asemenea în raport cu afectul de care era mişcat faţă de acel cu care îşi imaginează că lucrul iubit era asociat. Căci, dacă îl ura, prin chiar aceasta va urî lucrul iubit, fiindcă îşi imaginează că lucrul iubit afectează cu bucurie ceea ce el însuşi urăşte;şi de asemenea pentru că este silit să asocieze imaginea lucrului iubit cu imaginea aceluia pe care-l urăşte.Acum ştii. Nimeni nu a iubit vreodată pe cineva mai mult decât te-am iubit eu pe tine.Eu, care te-am iubit pe tine nu eram tocmai euSi nici tu nu erai tocmai cea care m-ai iubit pe mineIubirea mea nu era tocmai a mea Iubirea ta nu era tocmai a taSi iubirea noastra nu era tocmai a noastraPentru ca prima iubire nu e chiar prima si iubirea ce se implineste o vreme nu e tocmai iubireFloarea ce ti-am dat-o de ziua ta era de fapt de ziua noastraA mea si a alteiaSi nu puteai fi impotriva ca fetita noastra sa se numeasca prima iubireChiar daca nu era chiar prima, dar avea acelasi nume cu eaSi cand te-am pierdut am fost tristPentru ca am pierdut-o si pe prima si pe cea de-a doua si pe cea de a treiaSi abia la urma de tot te pierdusem pe tine... Altfel, de ce ma simt acum ca la 16 ani,Nauc si perforat de singuratate ca de acnee?