Nici un om nu este atât de bogat încât să-şi răscumpere trecutul.


nici-un-om-nu-este-atât-de-bogat-încât-să-şi-răscumpere-trecutul
oscar wildeniciunomnuesteatâtdebogatîncâtsăşirăscumperetrecutulnici unun omom nunu esteeste atâtatât dede bogatbogat încâtrăscumpere trecutulnici un omun om nuom nu estenu este atâteste atât deatât de bogatde bogat încâtnici un om nuun om nu esteom nu este atâtnu este atât deeste atât de bogatatât de bogat încâtnici un om nu esteun om nu este atâtom nu este atât denu este atât de bogateste atât de bogat încât

Niciun om nu este suficient de bogat încât să îşi cumpere înapoi trecutul.Bogat este acela care are atât de mult, încât nu-şi mai doreşte nimic.Suntem atât de neliniştiţi în privinţa viitorului, încât uităm cât de apropiat este trecutul.Ego-ul tău este îngrozit de necunoscut. Oricât de cumplit ar fi trecutul pe care îl cunoaşte, ego-ul îl preferă prezentului necunoscut. Întreaga sa energie se consumă în a încerca să facă prezentul la fel cu trecutul. El crede că aceasta creează siguranţă, dar adevărul este că nu creează decât teroare continuă, agravare constantă a rănii până ce durerea este atât de intensă, încât trebuie ca cineva să se ocupe de ea.Voi munci atât de mult, încât nu voi fi niciodată uitată! Voi adopta întotdeauna mentalitatea omului bogat, încât nu voi duce lipsă de niciun bun spiritual!Atât de permeabili,încât zarea trecea prin gâtlejul nostru.Atât de încremeniţi de frică,încât ne purtam sufletu-n cârje.Atât de micşoraţi,încât ne târam sub un ceasornicunde nimic nu arăta ora.Atât de tăcuţiîncât pierdeam obişnuinţacelor mai simple cuvinte: