Nenorociri aparente pot fi fericiri reale.


nenorociri-aparente-pot-fi-fericiri-reale
oliver goldsmithnenorociriaparentepotfifericirirealenenorociri aparenteaparente potpot fifi fericirifericiri realenenorociri aparente potaparente pot fipot fi fericirifi fericiri realenenorociri aparente pot fiaparente pot fi fericiripot fi fericiri realenenorociri aparente pot fi fericiriaparente pot fi fericiri reale

În marile fericiri trebuie să existe lacrimi; în marile nenorociri, nu sunt.Este ciudat cum culorile lumii reale doar par într-adevăr reale atunci când le priveşti pe ecran.Momentele de scurtă durată pot avea o trăire şi o textură foarte reale.Acea vârstă între tinereţe şi bătrâneţe, când numai nenorociri sau bucurii mari pot schimba firea cuiva.Particulele elementare nu sunt reale; ele alcătuiesc o lume a posibilităţilor sau a potenţialităţilor şi nu una a faptelor reale sau a obiectelor solide.Ce are de dat un spirit feminin? O singură fericire, un singur extaz. Şi toată tehnica feminităţii e de a pulveriza acea fericire în nenumărate fericiri, într-o succesiune şi devenire de fericiri minore. Căci ea pleacă de la fiinţă şi atunci caută devenirea şi diversul; în timp ce bărbatul pleacă de la devenire şi e însetat de fiinţă, de unitate. Setea Unului de a se pierde şi setea Multiplului de a se readuna.