Ne-am unit, vă spunem vouă,Căci avem acelaşi ţel,Vrem să-avem o faţă nouă,Dor că bărbile-s la fel.


ne-am-unit-vă-spunem-vouăcă-avem-acelaşi-ţelvrem-să-avem-o-faţă-nouădor-că-bărbile-s-fel
alexandru nacuneamunitspunemvouăcăciavemacelaşiţelvremsăavemfaţănouădorbărbilesfelvă spunemavem acelaşio faţăla fel

S-au înregistrat abateri ale unui număr de SS-işti. Nu sunt foarte mulţi, dar vor fi ai morţii – fără milă! Avem dreptul moral, am avut obligaţia faţă de poporul acesta, care voia să ne omoare, să-l omorâm. Dar nu avem dreptul să ne îmbogăţim nici măcar cu o blană, cu o marcă, cu o ţigaretă, cu un ceasornic sau altceva. Nu avem acest drept. Căci nu vrem ca la urmă, deoarece exterminăm bacilul, să ne îmbolnăvim de bacil şi să murim.Avem fiecare un organism fizic, o minte, emoţii. Suntem născuţi toţi în acelaşi fel şi toţi murim. Toţi ne dorim fericirea şi nu vrem să suferim.Tu nu ştii că metoda filosifică ţine de căzăturadin pat a bunicii aglaia? avem mişcare? avem.avem gândire? avem. avem concepte? avem.pe dracu-zise liftierul-prighetorilesunt închise în alt salon.Din păcate, se loveşte în oamenii de cultură, pentru că ei au curajul, când se întâmplă lucruri groaznice din punct de vedere politic, să iasă în faţă şi să atragă atenţia. Din cauza asta nu suntem suferiţi şi suntem daţi la o parte, aproape ca în vremurile staliniste. Se închid teatre, se iau teatre, suntem scoşi la pensie, deşi suntem în plină putere mai ales acuma, când vrem şi avem ce să spunem şi ştim cum să spunem. Cultura este, voit, înabuşită.Avem în noi un spirit avid de luptă dreaptă,Să nu-l dăm chezăşie cumva lu' Sfântu' Aşteaptă,Să reînvie-l vrem, acum, ca floarea-n glastră,Să spunem răspicat ca Dacia-i a noastră!...Nu avem nevoie de literatură ca să învăţăm să citim. Avem nevoie de literatură pentru a sustrage lumea reală lecturilor sumare, fie că ele sunt alcătuite din sentimentalism facil sau din inteligenţă implacabilă. Literatura ne învaţă să nu avem încredere în teoremele înţelegerii şi să înlocuim domnia antinomiilor cu cea a nuanţei. Ea repudiază melodrama şi, ca să o spunem în termenii pascalieni ai filosofului Constantin Noica, aminteşte că