Natalitatea este scăzută pentru că munca de noapte e prost plătită.


natalitatea-este-scăzută-pentru-că-munca-de-noapte-e-prost-plătită
borivoj jelincicnatalitateaestescăzutăpentrumuncadenoapteprostplătitănatalitatea esteeste scăzutăscăzută pentrupentru căcă muncamunca dede noaptenoapte ee prostprost plătitănatalitatea este scăzutăeste scăzută pentruscăzută pentru căpentru că muncacă munca demunca de noaptede noapte enoapte e proste prost plătitănatalitatea este scăzută pentrueste scăzută pentru căscăzută pentru că muncapentru că munca decă munca de noaptemunca de noapte ede noapte e prostnoapte e prost plătitănatalitatea este scăzută pentru căeste scăzută pentru că muncascăzută pentru că munca depentru că munca de noaptecă munca de noapte emunca de noapte e prostde noapte e prost plătită

Vom ţese mereu pânză de mătase,dar niciodată nu vom fi mai bine îmbrăcate,întotdeauna vom fi sărace şi prost îmbrăcate,şi ne va fi foame şi sete... Cu greu putem avea o bucată de pâine,câte puţin dimineaţa şi mai puţin seara... Dar munca noastră îl îmbogăţeştepe acela pentru care muncim!Muncim toată ziua şi o bună parte din noapte,pentru a ne câştiga pâinea!Plăcerile trec repede - ele sunt pentru tine însuţi; munca lasă o urmă de fericire de lungă durată, munca este pentru ceilalţi.Un om poate fi tare prost câteodată, dar pentru prostia adevărata, demnă de toată încrederea, nimic nu poate întrece munca în echipă.Să citeşti este ca şi cum ai traduce, pentru că trăirea cuiva nu este la fel cu a altuia. Un prost cititor este ca un prost traducător. Pentru a învăţa să citeşti bine, învăţătura este mai puţin importantă decât instinctul.Dumnezeu nu este munca noastră la bătrâneţe, când nu avem nimic altceva de făcut; El este munca vieţii noastre, şi trebuie să ne folosim toată energia pentru aceasta. Cine nu a început, să înceapă astăzi. Acum, imediat.Viaţa mea este un film dublat, prost montat, prost interpretat, prost ajustat, o eroare, în mare.